U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

V kraji Máchových Cikánů

Kategorie: Návštěva | Autor: Vladimír Kaňka

Maličké chaloupky přilepené ke skalám, krčma u křižovatky pěšin, zámek, vyjímající se na skále, záhadný příchod cizinců do kraje, tajuplnost večerní krajiny v odlehlých údolích mezi skalisky – takové jsou charakteristické rysy románu Karla Hynka Máchy Cikáni, který se odehrává na Kokořínsku.

Ohně cikánů v roklích již dávno nahradily ohníčky trampů, chaloupky pod pískovcovými skalami již nejsou tak skromné, místo pěšin v trávě tu vedou pevné silničky. Přírodu kraje, oplývajícího romantickými zákoutími a skalními útvary se nepodařilo příliš narušit. Atmosféra tajemna, zachycená romantikem Máchou, tato místa neopustila a doufejme, že tu zůstane ještě po další dlouhá desetiletí. Tato obdivuhodná krajina, která by právem mohla také nést pojmenování Máchův kraj, se může chlubit voštinami, skalními okny i výklenky, vytvořenými zvětráváním pískovce. Kvetou v nich jak vlhkomilné, tak i teplomilné a suchomilné rostliny na místech nepatrně od sebe vzdálených. V rybnících, vzniklých přehrazením říčky Pšovky, se odráží skalní věže, v rákosinách hnízdí vodní ptáci.

Podstávky a pavlače

Pod stráněmi, porostlými listnáči a borovicemi můžete projet nebo projít po úzkých silnicích, často prostřílených skalami. Zavedou vás klikatícími se údolíčky a roklemi do malých vesnic, kde převažují tradiční dřevěné – roubené i hrázděné stavby, pamatující v některých případech i počátek 19. století. Zachovaly se zejména proto, že se kraji vyhnula industrializace; zdejší údolí neumožňovala stavět rozsáhlejší sídla. Paneláky a okály tu nespatříte. Převážně patrové stavby jsou roubené, podstávky někdy podpírají hrázděná patra, na kterých se vyjímají na bočních stranách střechou kryté pavlače či krátké pavláčky nad vchody, obojí se zdobenými sloupky. Bytelné trámy podstávek s jednoduchými vyřezávanými ornamenty bývají pospojovány silnými hřeby, kovanými místními kováři. Bedněné štíty zdobí často paprskovitě skládané deštění, obvykle o dvou a více pásmech. Okénka lemují vyřezávané ozdoby. Některé štíty tvoří mozaikovitě skládané vícebarevné břidlicové destičky. Vzácně se vyskytuje i polovalbový štít. Stopy v minulosti do skal zabudovaných chaloupek a tzv. skalních bytů s otvory po trámech můžete snadno objevit např. v Dolní Vidimi, Dobřeni, Šemánovicich nebo Konrádově.

Památkové rezervace ve stínu lip a jasanů

Mezi obce a osady v západní a střední části Kokořínska, ve kterých se zachovalo větší množství lidových staveb, náleží především Dolní a Horní Vidim, Nové Osinalice a Střezivojice. Za prohlídku stojí zejména roubené patrové stavby s podstávkami a pavláčkami s ozdobnými sloupky v Dolní Vidimi. Štíty mají lomenice nebo jsou omazané a navrch omítnuté. Nejstarší domy pamatují druhou polovinu 18. století. Nepravidelný půdorys obce je silně ovlivněn tvarem tří roklí, ve kterých stojí řádky domů, a rozmístěním strmých skalních stěn. Rozlohou představuje Vidim největší vesnickou památkovou zónu ve středních Čechách. V Nových Osinalicích stojí ve dvou řadách při silnici povícero roubených staveb s vyřezávanými podstávkami a pavláčkami. Vzhledem k dodržení původního půdorysu obce z konce 18. století byla i tato vesnička zaregistrována jako vesnická památková rezervace. Zajímavostí je, že některé zdejší štíty mají ještě zachované průduchy z dob, kdy podkrovní prostory sloužily jako sušárny chmele. Ten se tady a v okolí pěstoval v 19. a v první polovině 20. století. Na horním konci Nových Osinalic současný anonymní umělec vyzdobil figurální a ornamentální malbou renovovaná boží muka. Jde o jeden z více dokladů snahy o co nejlepší vzhled celé obce, nejen jednotlivých majetečků. I první obyvatelé Střezivojic museli stavět svá obydlí v prostoru mezi skalnatými roklemi. Některé domy jsou ještě z přelomu 18. a 19. století, ale nalezli byste tu i patrové špýchary a stodoly. I tato obec nese označení vesnická památková zóna.

Naše chalupa – naše vizitka

Chalupy na Kokořínsku se většinou rekreačně využívají a časem přirozeně nabyly na ceně. Nebýt první vlny chalupářů – průkopníků a nadšenců, mnoho těchto domů by tu již nestálo. Připomeňme osud mnohých stodol, seníků a kůlen po roce 1945. Dnes lze na Kokořínsku objekty na spadnutí spočítat na prstech jedné ruky.    Dr.

***

Náš tip

Mělnické vinobraní

Zavítáte-li na Kokořínsko mezi 16. a 18. zářím, zastavte se i v blízkém Mělníku, kde se bude na náměstí konat tradiční vinobraní. Bude tam spousta dalších atrakcí včetně ohňostroje.

Popisy k obrázkům

1 Nápaditost, účelnost i krásu se podařilo skloubit u domu čp. 76 v Dolní Vidimi

2 Citlivě obnovený objekt v Dolní Vidimi (čp. 72) dokládá rozmanitost stavebních detailů v oblasti Kokořínska

3 Podobných chaloupek si můžete v Nových Osinalicích prohlédnout téměř dvě desítky – každá je úplně jiná

4 Ukázkou zděného domu v doznívajícím empiru je i čp. 12 u silnice ve Střezivojicích

V kraji Máchových Cikánů