U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

V červnu připomínáme…

Kategorie: červen | Autor: lom

* Poprvé stříháme živé ploty z listnatých dřevin (podruhé tak učiníme v srpnu).

* Širokou motykou zkypříme zeminu mezi řádky brambor a půdu nahrnujeme ke stonkům a dolním listům rostlin.

* Tyčkovým rajčatům vyvažujeme hlavní výhony a ty, vyrůstající z paždí listů, tzv. zálístky, vyštipujeme. Rajčata zaléváme spodem, nejraději do rýh mezi řadami rostlin.

* Uvadlé květy růží odstraňujeme asi s dvěma nejbližšími listy. U mnohokvětých odřízneme celý okolík nad prvním listem pod ním. Podobně postupujeme u pnoucích a sadových růžích.

* Pokud po přirozeném opadu zůstává na ovocném stromě příliš plůdků, odstřihneme přebývající plody. Vybíráme ty menší tak, aby pohromadě zůstaly nejvýš dva.

* Odkvetlé trvalky zbavíme co nejdříve uvadlých květů. Donutíme je tak k opětnému kvetení. Seřízneme je deset centimetrů nad zemí a přihnojíme.

* Pokojovým květinám umožníme pobyt na čerstvém vzduchu a pokud to jde, přiblížíme je podmínkám, které mají v přírodě.

Pozor na travní směsi

Pro každý druh trávníku jsou sestaveny speciální travní směsi. Měli bychom je používat, i když víme, že díky různým ztrátám výsledný trávník přesné zastoupení jednotlivých trav mít nebude. Základní informace o směsi jsou uvedeny na obalu. Anonymní směsi nekupujte, vyhnete se nemilému překvapení. Tak například travní směs vhodná pro okrasný trávník, po jehož povrchu by se nemělo příliš chodit, může mít složení 40 % kostřava červená Rosana, 40 % kostřava červená Koket a 20 % psineček tenký Teno. Trávní směs pro polohy v zástinu by mohla mít obsahovat 30 % kostřavy červená Rosana, 25 % kostřavy ovčí Jana, 20 % lipnice luční Krása, 20 % kostřavy červené Dawson a 5 % psinečku tenkého Teno. Směs pro založení louky nebo květnatého trávníku musí obsahovat nejen trávy (například kostřavu červenou, kostřavu luční, lipnici luční, kostřavu ovčí, psárku luční, bojínek luční, srhu říznačku, pohánku hřebenitou), ale i jeteloviny (tolicí vojtěšku, jetel luční, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý) a rovněž malá množství semen různých dvouděložných rostlin (kopretinu bílou, šalvěj luční, krvavec toten, řebříček obecný, třezalku tečkovanou i jiné). Kdo má vyšší požadavky na složení* trávníku, měl by se obrátit na odborníka, který podle stanoviště a požadavků na trávník sestaví travní směs z osiva jednotlivých druhů (odrůd) trav na míru.

U růží odstraňujeme květy

lom, foto autor

V červnu připomínáme…