U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Úsporný dům

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor:

Jedním z hlavních ukazatelů energetické bilance domu je koeficient prostupnosti tepla “k”. Čím je nižší, tím lepší je izolace a nižší tepelná energie potřebná k vytápění. Dalším ukazatelem je celková spotřeba energie na metr čtvereční obytné plochy za rok. Podle toho se obytné domy dělí na běžné, úsporné a pasivní.

Programový přístup

Budoucí náklady na vytápění kteréhokoliv domu můžeme snížit i v průběhu stavby. Izolovaná opatření přinesou však jen dílčí úspory. Zásadním řešením je programový přístup již v projektu. Úsporný dům se na první pohled ani nemusí od jiných příliš lišit. Přesto jsou jeho nároky na spotřebu energii mnohonásobně nižší. Dosáhneme toho třemi základními způsoby: Půdorysem a konstrukcí, optimální tepelnou izolací a vhodným způsobem vytápění.Provoz v energeticky úsporném domě by neměl překročit 65 kWh/m2. Jeho izolační vrstva však nemá být silnější než 1,5 násobku izolace běžného domu. Tyto podmínky lze dobře splnit například u montovaných staveb, zvláště když využijeme i vnější izolaci pod dřevěnou nebo omítkovou fasádu.

Třílitrové domy

Spotřeba energie u nízkoenergetických domů je ještě nižší – do 45 kWh/m2 za rok, plus dalších 15 kWh/m2 na provoz elektrických spotřebičů. Domy musí vystačit s roční spotřebou pouhých 3 litrů topného oleje (nebo 3 m3 zemního plynu) na 1 m2 obytné plochy – proto se jim někdy říká třílitrové. Základním předpokladem pro dosažení takových parametrů je tepelná prostupnost “k” nejvýše 0,1-0,25 W/m2K, což vyžaduje především kvalitní izolaci silnou 20-25 cm a vzduchotěsnou fasádu. Další podmínkou je dvojité zasklení oken izolačním sklem, systémové využití solární energie, topný systém, který rychle reaguje na vnější podmínky (například tepelné čerpadlo) a řízené větrání s rekuperací tepla.

Zdrojem je i člověk

Energeticky nejúspornější obytné stavby, tzv. pasivní domy, konvenční vytápění vůbec nepotřebují: Teplo získávají především ze slunce (letní “přebytek” se přitom uskladní na zimu), světelných a jiných elektrických spotřebičů – a dokonce i z výdeje tělesného tepla osob, které v domě bydlí, což je pro energetickou bilanci jiných domů zdroj zcela nepodstatný. Spotřeba energie je do 15 kWh/m2 za rok (asi desetina spotřeby u běžně zateplených domů) a včetně nároku na elektrické spotřebiče ne více než 40 kWh/m2. Izolace v takovém domě je 25-40 cm silná, se vzduchotěsnou fólií, okna mají trojité zasklení, samozřejmostí jsou rekuperační větrací systémy a tepelná čerpadla. Pasivní energetické domy mají v Evropě budoucnost, ale zatím si je mohou dovolit jen ti bohatší – například v Německu stojí 1 m čtvereční plochy takového domu asi 2000 marek.

FOTO – Pro domy s nízkou spotřebou energie je typický kompaktní půdorys bez výklenků, arkýřů a vyčnívajících zimních zahrad. Důležitým zdrojem tepelné energie je slunce, takže domy mají velké prosklené plochy

Úsporný dům