U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Úrodu ovoce ovlivňuje opylení květů

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Jaroslav Kraus

Chcete si zasadit pár ovocných stromů, abyste měli ovoce z vlastní zahrádky? A stačí vám od každého druhu jeden? Pozor, abyste jablka, hrušky nebo třešně nemuseli i pak dál kupovat! Záleží totiž i na tom, zda jsou ovocné druhy samosprašné či cizosprašné. V případě cizosprašnosti se totiž vyplatí zasadit alespoň dvě odrůdy kvetoucí ve stejnou dobu.

Jabloně jsou cizosprašné. Aby docházelo k dobrému opylování, je v prvé řadě nutné mít více odrůd jabloní. K nejlepšímu opylení dochází, když různé odrůdy kvetou současně v době plného květu stromů. Optimálně by v této době mělo být vhodné období bez dešťů, nízkých teplot nebo naopak veder. Stoupnou-li teploty nad 12 °C, obstarávají opylování včely, v chladném počasí čmelák a další hmyz. Nejlepšími opylovači jabloní mezi sebou jsou tak zvané diploidní odrůdy, které mají 34 chromozómů (klíčivost jejich pylových zrn je kolem 80 %). Většina odrůd jabloní je diploidní. Existuje však malé množství odrůd, které jsou triploidní. Mají 51 chromozómů, tudíž neklíčivý nebo málo klíčivý pyl a nejsou vhodné jako opylovače. Ze známějších odrůd je to Boskopské, Mutsu a Jonagold, z rezistentních odrůd Sir Prize, Katka, a Stela. Tyto triploidní odrůdy jsou opylovány diploidními odrůdami. Dobrými opylovači pro všechny jabloně jsou James Grieve, Šampion, z rezistentních například Rosana. Samosprašné nebo částečně samosprašné jabloně jsou řídkým jevem, mají méně semen a opylují se vlastním pylem. Dříve se mezi ně řadily například odrůdy Ontario a Golden Delicious, v současné době mohou přicházet v úvahu tak zvané plniče úrod, tedy velmi plodné odrůdy Šampion a Rosana. U jabloní se může vyskytnout i tak zvaná inkompatibilita neboli intersterilita (tj. oplodňovací neschopnost, kdy i při dobře klíčivém pylu se pyl cizí odrůdy chová jako vlastní a nedojde k dobrému opylení stromů). Inkompatibilitou trpí jabloně, které jsou v příbuzenském vztahu. Příkladem je původní odrůda Rubín a druhou odrůdou by byla její mutace Bohemie, tedy Gold Bohemie. V případě, že bychom měli jen tyto možnosti, opylení by bylo špatné. Tyto tak zvané příbuzenské vztahy mohou vzniknout také tam, kde mají odrůdy stejné rodiče. Nelze opylovat rezistentní odrůdy, například Topaz odrůdou Goldstar (nebo obráceně), protože mají stejné rodiče Rubín – Vanda. Taktéž nelze rezistentní odrůdu Rosana opylovat odrůdou Vanda. Jejich rodiče jsou stejné – Jolana – Lord Lambourne.

Víte, kdy kvetou?

K dobrému opylování jabloní je dále vhodné znát jejich fenologické fáze. Rozlišujeme tři období: odrůdy raně kvetoucí, středně a nakonec pozdně kvetoucí. Mezi známé raně kvetoucí odrůdy jabloní patří: Boskopské, Hana, Idared, James Grieve, Jarka, Lord Labourne, Mantet, Průsvitné, Rubinola, Selena, Svatava, Šampion a Zvonkové. Ze středně raně kvetoucích odrůd jmenujme: Angold, Denár, Lotos, Karmína, Bohemie, Ontario, Rosana, Rubín, Sir Prize, Topaz, Vanda. K odrůdám později kvetoucím patří: Aneta, Auralia, Bláhova oranžová, Dublet, Floriana, Gloster, Golden Delicious, Goldstar, Jonagold, Matčino, Melrose, Otava a Rajka. Začátek květu jabloní a odrůdová následnost kvetení může být samozřejmě ovlivněna polohou stanoviště, nadmořskou výškou, klimatem daného roku a dalšími vlivy. K správnému opylování přispívá dobrý zdravotní stav stromů, optimální hnojení a ochrana před chorobami a škůdci. Lepší plodnosti jabloní napomáhá zmlazování plodného obrostu, které může zvýšit úrodu až o 40 %.

Opylovací poměry u hrušní

Hrušně jsou rovněž cizosprašné. Vzájemné rozdíly mezi dobou květu jednotlivých odrůd jsou kratší než u jabloní. Některé odrůdy hrušní jsou vzájemně nebo jednostranně sterilní. Pokud není v okolí hrušeň, doporučuji mít tři odrůdy s různou konzumní zralostí. Chceme-li však mít jen jeden strom, v mládí mu odrůdy – opylovače naroubujeme do koruny. Nejlépe je koupit stromek odrůdy Konference, která je velmi odolná proti strupovitosti hrušní, a naroubovat odrůdy Williamsova a Erika. U hrušní také dochází k nedokonalému opylování, tak zvané partenokarpii, kdy se vyvine plod bez opylení. Zcela partenokarpické plody nemají vůbec vyvinutá semena, plody jsou štíhlejší, s jemnější dužninou a lepší chutí. Mezi dobré opylovače patří z klasických odrůd: Avranšská, Boscova lahvice, Clappova máslovka, Červencová, Drouardova, Eliška, Hardyho a Charneuská. U nových odrůd ještě nejsou jejich opylovací poměry dostatečně prozkoušeny. Jako nejlepší se projevují: Dicolor, Erika, Bohemica, Nela, Decora a další.

Opylování slivoní

Slivoně mají mezi sebou odrůdy cizosprašné i samosprašné. K samosprašným patří: Domácí švestka, Vlaška, Wangenheimova, Stanley, Valjevka, Čačanská lepotica, Anna Späth, Katinka, Elena, Hanita, Ontario a Oullinská. Mezi částečně samosprašné patří: Mirabelka Nancyská, Zimmerova, Ruth Gerstetter a Blue Free. Opylovače nutně potřebují cizosprašné odrůdy, k nimž patří: Althanova renklóda, Zelená renklóda, Lützelsachsenská, Bryská, Esslingenská, Čačanská najbolja, Gabrovská, Wazonova, Carpatin, Tipala a Valor. Wazonovu renklódu opyluje Zelená a Althanova renklóda. Zelenou renklódu opyluje Althanova, Mirabelka Nancyská a Oullinská slíva. Althanovu renklódu opyluje Zelená reneta, Stanley a Domácí švestka. Stanley (pološvestka) je opylována Čačanskou lepoticí a Zelenou renetou, Gabrovská (švestka) odrůdami Stanley, Althanova renklóda a Zelená reneta a Čačanská najbolja Čačanskou lepoticí a Althaovou renklódou.

Třešně, višně, meruňky

Třešně jsou většinou cizosprašné. Máme jen dvě samosprašné odrůdy a to jsou Stela, zrající v 5. třešňovém týdnu, a Halka zrající podobně. Obě jsou chrupky. Cizosprašné odrůdy potřebují opylovače. Rivan zrající v 1. třešňovém týdnu je opylován Kaštánkou a Karešovou. Kaštánka (2. třešňový týden) je opylována Karešovou, Burlatem a Napoleonovou. Karešova (2. týden) Kaštánkou, Burlatem, Napoleonovou a Stelou. Burlat (2.-3. týden) opyluje Kaštánka, Karešova, Van a Napoleonova, odrůdu Van (5. týden) Burlat, Napoleonova, Kordia a Granát, Kordii (5. týden) odrůdy Van, Napoleonova, Hedelfingenská a Stela a odrůdu Napoleonova (5. třešňový týden) Karešova, Van, Kordia a Stela. Višně jsou některé samosprašné, některé cizosprašné. Mezi samosprašné opatří odrůdy Morela pozdní, Morellenfeuer, Favorit, Fanal a Ujfehértoi fürtös. Tyto odrůdy nepotřebují opylovače. Dále máme odrůdy částečně samosprašné, kde je žádoucí další odrůda kvetoucí ve stejné době. Patří mezi ně: Meteor korai a Erdi bötermö. Mezi cizosprašné patří: Vackova, Královna Hortensie, Záhoračka, Köröšská a Sladkovišeň raná. Meruňky jsou většinou samosprašné, ale máme i několik odrůd, které jsou cizosprašné a nutně potřebují pyl cizí odrůdy. Patří mezi ně částečně samosprašné odrůdy Leronda, Kráska a Bergeron 1 a 2. Cizosprašné jsou: Paviot, Ligeti orias, Vesna, Harlyne, Sundrop, Goldrich a Veecot. Broskvoně jsou většinou samosprašné.

Úrodu ovoce ovlivňuje opylení květů