U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TRUBKY Z PLASTU?

Kategorie: Stavení | Autor: AS

PORADNA

Uvažuji o zřízení suchého vývodu ze septiku. Vzdálenost od místa, kam může zajet fekální vůz je asi 12 – 15 metrů a z toho vychází idélka potřeného potrubí. Nechci ale použít kovových rour. Nevím ovšem, jaké trubky zplastu by vydržely sací podtlak při čerpání.

(J. H., Mladá Boleslav)

Proces sání namáhá trubky v potrubí dostředně a pro tento účel je pevnost umělé hmoty více než dostačující. Problém je ovšem především ve spojích, kde lze jen těžko docílit s jistotou dostačující těsnosti. Slušnou naději obstát mají kanalizační roury, které jsou spojovány na pryžový kroužek. Ty se vyrábějí i v průměrech nad 10 cm, tedy v rozměrech, které by vašemu účelu zcela vyhovovaly. Co však nelze u zvolené technologie zaručit, je tlakové těsné spojení s kovovou šroubovou či bajonetovou koncovkou k připojení na sací hadici fekálního vozu či přímo na přírubu před jeho čerpadlem. Proto doporučuji smířit se s použitím kovu a použít ocelových či ocelolitinových rour odpovídajícího průměru a potrubí vybudovat buď jako svařované nebo spojované přírubami. Životnost takového potrubí je dostatečná, protože síla stěny je značná a při pokračující korozi stále ještě zbývá bezpečná síla materiálu. Ocelolitinové potrubí navíc dokonale zajišťuje těsnost a tedy i funkčnost “suchého dopadu”.

TRUBKY Z PLASTU?