U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TRÁPÍ VÁS SANITR?

Kategorie: Vlhkost v domě – speciál | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Vlhko v nejrůznějších druzích zdiva, včetně všech z něj plynoucích nepříjemných důsledků, je stále palčivým problémem mnoha staveb. Ve starých chalupách, kde majitelé logicky upravují k obývání i staré chlévy, k nepříjemnostem přibývají mapy a výkvěty solí na osychajícím povrchu zdiva.

   Krystaly, objevující se na zdivu, jsou hygroskopické a při zvýšené atmosférické vlhkosti znovu lehce přibírají vodu. Tím se zase zvýší vzlínání mineralizované vody z půdy a zhoršuje destrukce zdiva. Neporušené a také bez výkvětů solí zůstávají jen stěny z některých druhů kamene -z granitu a jiných vyvřelých hornin, které jsou pratkicky nenasákavé.

   Mezi nejhorší výkvěty patří právě tak zvaný sanitr, tedy ledek sodný, jehož výskyt se váže na zdivo starých chlévů a stájí. Vzniká z výluhu výkalů dobytka a bojuje se s ním velmi těžko. Pozor, abychom si jej s bouranými cihlami nebo kamenem, zdánlivě zcela suchými, nepřenesli do nového zdiva (staré zdicí materiály je lepší odvézt na skládku komunálního odpadu). Označení – sanitr – se bohužel ujalo v obecném laickém pojetí pro jakýkoliv výkvět, třeba i když jde o výkvět z horkého minerálního pramene. Pro ten „pravý“ je charakteristický nezaměnitelný zápach močoviny. S ním si poradí opravdu jen zkušená firma za podmínky dokonale vysušeného zdiva (7 – 12 % vlhkosti).

   Podmínka přerušení vzlínání vlhka platí i pro likvidaci ostatních výkvětů minerálních solí objevujících se na vlhkém zdivu. Je celá řada firem, které se tím zabývají. Používají nejrůznější metody – od mechanických přes chemické až po elektrické. Jestliže je proces vysoušení alespoň z části ukončen, lze začít s opravami omítek. Odborník by měl říci, co všechno a v jakém rozsahu se musí odstranit – otlouct, do jaké hloubky zvenku i zevnitř proškrabat spáry, aby se nenarušila stabilita stavby.

   Jsou-li hotovy tyto nezbytné přípravné práce, můžeme zdivo ošetřit proti plísním a houbám, např. Bochemitem plus apod., aplikovat zpevňovací nátěr (jsou speciální pro různé druhy zdiva) a pak třeba už znovu vyspárovat sanační maltovinou. Po zaschnutí se bude omítat. Zvenčí nejdřív hrubou jádrovou omítkou s přísadou cementu, uvnitř jen vápennou. Pak přijde štuk.

   Na vysušené zdivo, zvenčí nahrubo omítnuté a „zatočené“, lze už také připevnit tepelnou izolaci – ať již provětrávanou nebo pevnou, neprovětrávanou. Žádný výkvět by se už z vysušeného a znovu omítnutého zdiva neměl šířit. K úplnému dosušení vnitřních prostor (i sklepních) je dobré použít vysoušeč na aspiračním principu. Není nutné dost drahý přístroj hned kupovat, lze si jej také vypůjčit v některé z půjčoven nářadí nebo průmyslového zboží. Obyvatelé domů zaplavených při povodních s nimi mají dobré zkušenosti. Rovněž bychom si měli dát pozor při volbě sanačních omítkovin. Druh, ale i aplikaci, by měl zase navrhnout zkušený pracovník.

   Na zcela vyzrálé a vyschlé vnější omítky můžeme za suchého počasí natřít nebo nastříkat také voduodpuzující prostředek, který chrání fasádu proti atmosférické vlhkosti. Tento nátěr (např. Lukofob na bázi vodní disperze) se musí zhruba po 5 až 7 letech opakovat.

***

SANACE PROMOČENÉHO ZDIVA

1) Promočené zdivo z cihel tloušťky 30 cm s výkvěty v dolních částech. A -zvenčí, kde se výkvěty objevují také v místech spár. B – opadaná omítka uvnitř u shnilých dřevěných podlah.

2) Vzhled po sanaci (je naznačena hloubka proškrábání spár). A – zvenčí je asi 2 cm jádrové a 2 cm tvrdé vápenocementové omítky. B – zevnitř je 2 cm jádrové vápenné a tence nanesený štuk. Podlaha je nová, izolovaná rovněž proti vlhkosti.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: PETR KÖNIG

TRÁPÍ VÁS SANITR?