U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Topení budoucnosti

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: Ing. Tomáš Straka

Tepelné čerpadlo REGULUS získává energii odebíráním tepelné energie ze vzduchu. Toto zařízení máte každý doma v kompresorové ledničce. V ní se přečerpává energie chlazených potravin na teplo, které se odvětrává radiátorem na zadní stěně ledničky. Přečerpává tedy nízkou teplotu uvnitř ledničky na teplotu vyšší než teplota v místnosti. Tepelné čerpadlo také přečerpává energii o nižší teplotě na vyšší teplotu, využitelnou pro topení nebo ohřev vody. Aby se zvýšil teplotní potenciál, je nutné dodat určitou energii kompresoru, který stlačuje pracovní látku. Na 3 kW spotřebované energie kompresorem získáme 9-10 kW tepelné energie – při obvyklém topném faktoru 3. Tento topný faktor je závislý na teplotě zdroje tepla, v našem případě na teplotě vzduchu. Díky použití kvalitních komponentů je však možné provozovat zařízení i při velmi nízkých teplotách. Tepelné čerpadlo REGULUS pracovalo ještě při teplotě -25 °C, topný faktor byl však nízký. Nevýhoda poklesu topného faktoru v minusových teplotách musí být vyvážena náhradním zdrojem vytápění (např. elektrokotlem). Doba trvání velkých mrazů je v topném období velmi krátká, proto se tento zdroj podílí na spotřebě energie jen asi 1/10 celkové potřeby tepla. V přechodném topném období, kdy venkovní teplota dosahuje plusových teplot má tato koncepce výrazně vyšší topný faktor, tedy i lepší ekonomiku provozu. To ocení zejména uživatelé s ohříváním teplé vody nebo bazénu.Tepelné čerpadlo může navíc sloužit zároveň jako chladící zařízení pro klimatizaci a odvedené teplo využít například pro ohřev užitkové vody nebo vody v bazénu.

(Viz náš inzerát na str. 21)

Topení budoucnosti