Tipy a rady pro větrané fasády

Větrané, provětrávané, odvětrávané, několik pojmenování pro tentýž typ fasád. Větrané fasády se definují jako takové, které mají pod vnějším opláštěním průběžně větranou vzduchovou mezeru. Lze je také definovat, jako fasády montované. Jejich podíl na trhu neustále narůstá.

 

Realizace provětrávané fasády RD-KŘESLICE

 

Skladby větraných fasád velmi efektivně přispívají k zvýšení ochrany před hlukem. Vrstva vzduchové mezery pak napomáhá k průběžnému odvádění vlhkosti z konstrukce. Větrané fasády můžete kdykoli rozebrat, rekonstruovat a umožňují pro fasádu použít takřka jakýkoli materiál, od dřeva po ocel a přírodní kámen

 

Zděná stěna - provětrávaná fasáda - skladba s difúzní fólií pro spárově uzavřené obklady

Do větraných fasád jedině minerální izolaci 
Pro izolaci větraných fasád je podle požárních norem možné použít materiál s třídou reakce na oheň A a B, tedy především minerální izolace. Polystyren a další hořlavé materiály se ve větraných fasádách nesmějí používat. Komínový efekt větrané mezery by v případě požáru zvýšil jejich hoření. U vyšších budov normy předepisují použití roštu z nehořlavého materiálu, zpravidla ocel nebo hliník a u budov nad dvanáct metrů musí mít fasáda i nehořlavou vnější obkladovou vrstvu.
Použití minerálních izolací ve větraných fasádách má další výhodu ve snadné montáži. Na rozdíl od tuhých plastových desek jsou pružné a lépe se přizpůsobí roštu, do kterého jsou vkládány. Moderní minerální izolace, například izolace řady Natur od Knauf Insulation, jsou pak pružnější než tradiční typy izolací, jak ilustruje obrázek.

 

Difúzně otevřená větrotěsná vrstva
Pro funkčnost a životnost provětrávané fasády je vedle izolace neméně důležitá difúzně otevřená větrotěsná vrstva na vnější straně izolace, která zajišťuje správný chod souvrství a bezpečnost skladby a umožňuje odvod vlhkosti. Materiál pro vytvoření difúzní ochranné vrstvy se volí podle typu vnějšího obkladu fasády.

1.         V případě bezespárého obkladu, například dřevěných palubek, stačí použít difúzně otevřenou kontaktní fólii, která se používá i jako pojistná hydroizolace střech. Například Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04.

2.         Pro spárově uzavřené obklady a sendvičové zdivo, kde finální vrstvu fasády tvoří například režné zdivo, je možné použít izolaci s nakašírovanou ochranou textilií. Ta však nenahrazuje vzduchotěsnou vrstvu. Například desky z minerální vlny TP 435 B (λ = 0,034 W/mK) a TP 425 B (λ = 0,035 W/mK). Použití ukazuje fotografie.

3.         U spárově otevřeného obkladu, například dřevěného obkladu, Heraklithu nebo různých fasádních desek je nutné zvolit fólii se zvýšenou ochranou pro UV záření, například Homeseal LDS 0,02 UV, robustní polyesterovou netkanou textilii s ochranným zátěrem a vysokou odolností proti protržení.

 

Systém pro dřevostavbu od Knauf Insulation - difúzně otevřená konstrukce Naturdom s provětrávanou fasádou a obkladem

 

Obklady a nosné rošty
Jak zmiňujeme v úvodu, variabilita finálního obkladu je u větraných fasád takřka neomezená. Knauf Insulation dokáže dodat celý systém pro větranou fasádu. Pro konstrukci nosných roštů lze u menších staveb použít dřevo, se kterým se snadno pracuje. Jako finální obklad pak slouží například dřevovláknité desky Heraklith, které vytváří nevšední přírodní vzhled, jak dokazují oceňované stavby moderní architektury.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: KNAUF INSULATION

Tipy a rady pro větrané fasády