U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TEPLÁ VODA NA CHALUPĚ

Kategorie: Hospodaření | Autor: ONDŘEJ TYRYCHTR, IVA TVRZOVÁ

Na rozdíl od dřívějších dob, kdy se na chalupách voda ohřívala v hrncích na kamnech, v lepším případě v tzv. kamnovcích vestavěných do kamen, mají dnešní chalupáři a chataři na výběr mnohem pohodlnější a výkonnější způsoby ohřevu vody.

Ve spotřebě vody, tedy i teplé, jsme stále náročnější, rostou ale i ceny energií, proto je třeba najít vhodný a ekonomický způsob jejího ohřevu. Jako nejlevnější vychází teplá užitková voda z tepláren, s tou se ale ve venkovských chalupách ani chatách nesetkáme. Málo časté je i používání kotle, který umožňuje vytápění i ohřev vody.

   Jaké možnosti tedy chataři a chalupáři mají, když chtějí mýt nádobí nebo se koupat v teplé vodě? Existuje velmi široká nabídka ohřívačů plynových i elektrických, průtokových nebo zásobníkových (akumulačních). Každý z uvedených způsobů má své výhody a nevýhody a zatěžuje rozpočet jiným způsobem.

Průtokové nebo zásobníkové?

Liší se především způsobem ohřevu vody. Zatímco průtokový ohřívač ohřívá vodu až v okamžiku, kdy bude skutečně používána – když otočíme kohoutkem, zásobníkové ohřívače ohřejí vždy všechnu vodu v nádrži, ať ji pak odebereme nebo ne. Malé zásobníkové ohřívače o obsahu 5, 10 nebo 15 litrů ohřívají vodu v průběhu celého dne, velké – tak zvané bojlery – o obsahu 60 až 300 litrů pracují jen v noci, protože využívají k ohřevu tzv. noční proud.

   Rozdíl u průtokových a zásobníkových ohřívačů je proto i v jejich velikosti a v množství teplé vody, které jsou schopny najednou dát, a také ve spotřebě energie.

   Průtokové ohřívače jsou poměrně malé, ty nejmenší lze umístit i pod umyvadlo či pod dřez, ani přímo u vodovodní baterie nejsou nápadné a vzhledově „neruší“ (např. ohřívače Clage s příkonem od 2,7 do 6,5 kW mají rozměry 13 x 18 x 7 cm, ohřívače Mirava s příkonem od 2,5 do 9 kW jsou 20 x 15,7 x 9 cm velké a ohřívače Dafi o příkonech od 3,3 do 7,5 kW jen 9 x 16 x 8,6 cm). Zato zásobníky mají podstatně větší nároky na prostor, zvláště objemné bojlery – pro ty může být někdy obtížné najít vhodné místo, mohou rušit i vzhledově.

   Provoz průtokových ohřívačů je ekonomičtější, protože jsou v provozu jen ve chvílích, kdy se z nich skutečně odebírá teplá užitková voda, kdežto v zásobnících se ohřeje vždy celý obsah – a pokud se teplá voda neodebere, časem vychládá a musí se ohřívat znovu. Velké elektrické zásobníkové ohřívače – bojlery – však „jedou“ na levnější elektrickou sazbu (tzv. noční proud) než průtokové.

   Kapacita průtokových ohřívačů je omezená (podle příkonu dávají zhruba od 1,5 do 13,8 litru teplé vody za minutu), ale toto množství jsou schopny poskytovat po neomezenou dobu. Ze zásobníkových ohřívačů lze získat velké množství vody najednou, třeba pro napuštění vany, navíc i teplejší (až 90 °C), ale po vyčerpání celého obsahu nějakou dobu trvá, než se ohřeje další voda. To platí především u elektrických bojlerů, které využívají noční proud – při zapnutí až po příjezdu na chalupu v pátek večer si budeme muset na teplou vodu počkat až do rána, což není moc příjemné.

Plynové nebo elektrické?

Plynové ohřívače je možné použít jen v objektech s přívodem a rozvodem zemního plynu, je také nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu a vyřešit odtah spalin. Jestliže bude ohřívač namontován na některou z obvodových zdí, lze použít typ turbo (má podobné odkouření jako známá kamna WaW), nebo instalovat komín pro provoz plynového spotřebiče (vložkovaný). U plynových spotřebičů je dána i minimální velikost místnosti, ve které mohou být umístěny, kde vůbec smějí být a další omezení.

   Elektrické ohřívače většinou nevyžadují tak rozsáhlé úpravy. Některé malé průtokové elektrické ohřívače je dokonce možné napájet pouze šňůrovým vodičem z běžné jednofázové zásuvky (např. Mirava s příkonem 2,5 či 3 nebo 3,5 kW za 3562 až 5719 Kč, Dafi o příkonu 3,3 kW za 2300 Kč, ETA 1733 s příkonem 5 kW za 2490 Kč nebo Tatramat EO 5 BN s příkonem 2 kW).

Ohřívače větších výkonů už vyžadují dvoufázové nebo třífázové vedení (a tedy případnou úpravu elektrických rozvodů, výměnu jističů, případně elektroměru).

Finanční a další kritéria pro nákup

Důležitou roli při nákupu hraje nejen pořizovací cena ohřívače, ale i náklady na další investice (např. vložkování komína, zavedení třífázového proudu, nové jističe apod.) a cena spotřebovávané energie. Neméně důležitý je ovšem i komfort, který nám může ohřívač poskytnout: potřebné množství teplé vody v krátkém čase, bez zbytečného čekání.

Dál se budeme podrobněji věnovat průtokovým ohřívačům, které jsou pro víkendová stavení, obývaná nepravidelně a většinou jen po část roku, praktičtější.

Plynové průtokové ohřívače

Menší ohřívače se vyrábějí v provedení pod i nad umyvadlo nebo dřez. Nejmenší typy nemusí mít odkouření, jsou však určeny výhradně do místností o objemu nad dvacet metrů krychlových. Jestliže se však teplá voda odebírá v jiné místnosti, než ve které je ohřívač umístěn, nebo je-li v koupelně, musí být odkouření provedeno. Objem místnosti, ve které je umístěn malý průtokový ohřívač vody připojený na odvod spalin, musí být v tomto případě alespoň 6 m3.

   Velké plynové průtokové ohřívače vody (nad 8 kW) určené pro sprchu či ohřev vody do vany musí být vždy odkouřeny. Objem místnosti, ve které je ohřívač umístěn, nesmí být menší než 8 m3. Je třeba zajistit otvorem při podlaze přívod čerstvého vzduchu, což je nezbytné pro dokonalé spalování plynu a správné funkce odvodu spalin. Pokud je ohřívač v koupelně, musí být místnost vytápěna a její dveře se musí otevírat ven. Koupit lze např. plynový průtokový ohřívač Vaillant (typ MAG 9/1 OZ-D s výkonem 9,4 kW a průtokem 2,7 – 5,4 l/min pro jedno odběrné místo má odvod spalin do místnosti a stojí 7500 Kč bez DPH, typy atmoMAG 11-0 XZ a 14-0 XZ s výkonem 19,2 a 24,4 kW a průtokem od 2,2 do 14 l/min mají spalinový senzor, který při úniku spalin do místnosti ohřívač odstaví, stojí 7300 a 9200 Kč bez DPH), dále Junkers (např. ohřívač s příkonem 8,7 kW, průtokem 5 l /min za zhruba 5800 Kč bez DPH, typ WR 18G23 Mini Maxx s plynulou regulací výkonu od 7 do 30,5 kW, až 18 l/min za 9900 Kč bez DPH) nebo Mora (např. 17,5 kW, 10 l/min za 5800 Kč bez DPH).

Elektrické průtokové ohřívače

Podle příkonu se rozdělují na malé jednofázové (2 – 7 kW), které ohřejí 1,5 až 4 litry teplé vody za minutu, a větší (od 7,5 do 27 kW) dvou nebo třífázové, jež vyprodukují 5 až 14 litrů teplé vody za minutu. Pro výběr ohřívače je rozhodující, jakému účelu má sloužit (a tedy jaké množství teplé vody potřebujeme) a také na kolika místech ji budeme odebírat. Některá zařízení jsou určena pouze pro jedno odběrné místo (kuchyňský dřez nebo umyvadlo), některá pro dvě – ale s odběrem jen buď na jednom nebo druhém místě, a výkonnější ohřívače mohou dodávat vodu i na tři různá místa najednou (kuchyňský dřez, umyvadlo v koupelně, sprchová baterie).

   Ohřívače mohou být beztlakové nebo tlakové. Beztlakové jsou vyráběny pouze v provedení pro odběr vody na jednom místě, vyžadují speciální beztlakové baterie (někdy už bývají prodávány v kompletu s ohřívačem) a výhodné jsou tam, kde již máme nebo chceme dělat pouze přívod studené vody. Jsou montovány v těsné blízkosti vodovodní baterie, proto nedochází v trubkách k tepelným ztrátám. Například Clage nabízí hydraulicky řízené ohřívače s příkonem od 2,7 do 6,5 kW, pro montáž nad i pod umyvadlo či dřez, ke sprše, samostatné i s baterií či sprchou, s rozměry 13 x 18 x 7 cm, ceny bez DPH od 2830 do 6080 Kč. Velice širokou nabídku má Mirava: hydraulické ohřívače s příkonem od 2,5 do 9 kW, s průtokem teplé vody od 1,4 do 4,5 l/min, pro montáž nad i pod umyvadlo či dřez, ke sprše, s mnoha typy umyvadlových, dřezových a sprchových baterií, o rozměrech 20 x 15,7 x 9 cm, ceny včetně DPH od 3562 do 7777 Kč.

   Tlakové ohřívače bývají konstruovány pro jedno i pro více odběrných míst a lze u nich použít jakékoliv běžné baterie. Výhodou je to, že ohřívač nemusí být nainstalován přímo u umyvadla nebo sprchy, ale třeba v komoře nebo ve sklepě. K odběrným místům ovšem musí být vybudován rozvod pro studenou i teplou vodu – a čím delším potrubím teplá voda teče, k tím větším tepelným ztrátám dochází. Zvláště pokud potrubí není dobře izolované.

   Tlakové ohřívače mohou být řízeny hydraulicky nebo elektronicky. Hydraulické jsou jednodušší a levnější, výstupní teplota vody u nich ale kolísá v závislosti na kolísání tlaku studené vody (to se týká především při používání vody ze studny s darlingem). U elektronicky řízených ohřívačů lze nastavit žádanou teplotu výstupní vody, která bude vždy, při jakémkoliv tlaku amnožství odběru, stejně teplá (až v rozmezí 30 – 60 °C). Díky této regulaci lze oproti hydraulickému ohřívači ušetřit až 20 % nákladů na ohřev vody. Představitelem takového typu ohřívače je např. elektronicky řízený ohřívač Clage CBX s příkonem 11 a 13,5 kW, průtokem 6 l/min, volbou teploty 35 – 55 °C, rozměry 33 x 21 x 10 cm, pro více odběrových míst se střídavým provozem, vhodný pro sprchové kouty, za 8190 Kč bez DPH. Nebo elektronicky řízený ohřívač Mirava typ VNC s příkonem 12, 15, 18, 21, 24 nebo 27 kW, s průtokem od 5,8 do 13,2 l/min, se třemi stupni přepínání výkonu, pro odběr na více místech, v ceně od 7940 do 9115 Kč s DPH.

   Nejvyšší komfort nabízí značka Clage -plně elektronicky řízený průtokový ohřívač DSX Servotronic MPS: s multifunkčním displejem pro nastavení teploty (rozsah 20 -60 °C) a s možností uložení do paměti, s programovatelnými klávesami pro snadnou obsluhu, výkonem 18, 21, 24 nebo 27 kW, průtokem vody 9 až 13,8 l/min, pro více odběrových míst, rozměry 46,6 x 23 x 9,7 cm, cena bez DPH je 17 880 Kč.

   Některé průtokové ohřívače mají přepínatelný výkon (např. 4 – 8 – 12 kW), takže teplota výstupní vody se dá přizpůsobit požadavkům na množství a teplotu odebírané vody. Platí totiž úměra: čím vyšší teplota, tím menší průtok vody, a obráceně. Proto je výhodné místo plného proudu vody mít ramínko s perlátorem nebo úspornou sprchu.

Jaký výkon má ohřívač mít

Množství teplé vody, kterou ohřívač dá za 1 minutu, závisí na jeho výkonu. Vychází se při tom z toho, že se voda ohřívá většinou o 25 °C (z 15 °C na 40 °C). Ale například u vody, která prochází v zimě neizolovaným potrubím studenou stěnou nebo je čerpána z hlubší studny, bude výchozí teplota nižší než 15 °C – pak i teplota vody, která poteče z kohoutku, může být chladnější než 40 °C. Chceme-li teplejší vodu, musíme zvolit ohřívač s větším výkonem.

   Na umytí rukou nebo pár kousků nádobí je potřeba aspoň 1,5 litru teplé vody, tedy výkon 2,7 kW, na větší množství nádobí asi 4 litry a 7 kW. Pro sprchování je nutné mít minimálně 5 – 6 litrů, komfortně 10 litrů, a ohřívač by tedy měl mít výkon 11 až 20 kW. Pro koupel ve vaně zvolíme průtokové ohřívače s výkonem 18 až 27 kW, které dokážou ohřát za 1 minutu 9 až 12 litrů vody teplé 40 – 55 °C.

Více informací naleznete na:

www.clage.cz, www.stiebel-eltron.cz, www.tatramat.cz,

www.aeg.cz, www.mirava.cz, www.lina-dafi.cz,

www.eta.cz, www.junkers.cz, www.vaillant.cz, www.mora.cz

***

PAMATUJME…

* Než se rozhodneme pro některý způsob ohřevu teplé vody, zjistíme si místní možnosti (přívod plynu, kapacita elektrických rozvodů, jak jsou vedeny po domě, velikost jističe, tlak vody, prostor pro umístění ohřívače apod.

* Dobře zvážíme, kolik vody, jak často i jak rychle a na jakých místech potřebujeme. Podle toho zvolíme typ a kapacitu ohřívače.

* Instalaci jakéhokoli zařízení pro teplou užitkovou vodu musí zajistit odborná firma. Plynárny i organizace rozvádějící elektrický proud totiž před zapojením nového odběrného místa vyžadují protokol o revizi zařízení.

* Ohřívače se vyplatí kupovat od renomovaných firem, protože u některých méně kvalitních hydraulicky řízených ohřívačů může při velké četnosti používání docházet k nadměrnému tepelnému zatížení přístroje, což zkracuje jeho životnost.

JAK ZAPOJIT OHŘÍVAČ

A) Schéma instalace elektrického tlakového průtokového ohřívače, který může zásobovat teplou vodou více odběrových míst. Ohřívač může být pod umyvadlem, přímo nad ním nebo stranou

B) Schéma zapojení malého elektrického beztlakového zásobníkového ohřívače (5 l), určeného pouze pro jedno odběrové místo. Vhodné pro kuchyňský dřez nebo umyvadlo

OPATŘENÍ PŘED ZIMOU

Průtokové ohřívače vody musí být v místnosti, kde teplota neklesne pod bod mrazu – nedají se totiž většinou vypustit. Jinak máme dvě možnosti: buď ohřívač na zimu demontovat, nebo kompresorem či pumpičkou profouknout, aby se z něj odstranila veškerá voda. Pokud by v ohřívači nějaká voda zůstala a teplota v místnosti by klesla pod bod mrazu, zmrzlá voda by ohřívač poškodila.

Popisy k obrázkům

Malý elektrický průtokový ohřívač Clage je s příkonem od 2,7 do 6,5 kW

Špičkový elektrický průtokový ohřívač Clage DSX je elektronicky řízený, s ovladatelným displejem a možností nastavení teploty od 20 do 60 °C

Výkonnější elektrické průtokové ohřívače bývají asi 0,5 m vysoké a kolem 10 cm hluboké – ani v malé koupelně neruší

Vodu už dnes na chatě nebo chalupě nikdo nechce ohřívat na kamnech, jako to dělávaly naše babičky

Plynový průtokový ohřívač Vaillant atmoMAG se dodává ve třech výkonových provedeních

Ovládání ohřívače je již na první pohled zcela jednoduché

Elektrický průtokový ohřívač Dafi pro sprchový kout

1 Elektrický průtokový ohřívač Stiebel – Eltron typ DHB hydraulicky řízený 2 Výkonný elektrický průtokový ohřívač Mirava s elektronickou regulací 3 Elektrický průtokový ohřívač Mirava (verze beztlaková i tlaková) nabízí příkon od 2,5 do 9 kW a mnoho typů baterií 4 Elektrický zásobníkový ohřívač Tatramat EO 50 na 50 litrů vody

Malý elektrický průtokový ohřívač Dafi

Příklad použití malého beztlakového zásobníkového ohřívače Clage u dřezu

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV FIREM

TEPLÁ VODA NA CHALUPĚ