U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Svícny a vázičky

Kategorie: Dílna | Autor: Iva Tvrzová, FOTO ZI A ARCHIV

Kouzla s vrtáky do dřeva

S vrtačkou a vrtáky do dřeva o větším průměru můžete poměrně jednoduše vytvořit z hranolů tvrdého dřeva originální doplňky do bytu – svícny na čajové svíčky a vázičky ze skleněných ampulí.Svíčky a ampule se zapustí do otvorů, vyvrtaných v potřebné šířce a hloubce v dřevěných hranolech.

Svícny

Velikost hranolu zvolte podle požadované velikosti svícnu. Pro jednu svíčku (většinou má průměr 40 mm, výšku 17 mm) by měl mít rozměry alespoň 7x7x4 cm. Výšky několika svícnů postavených vedle sebe se můžou stupňovat. Do většího hranolu lze vyvrtat otvory pro několik svíček a umístit je symetricky nebo asymetricky.

Vázy

I když jsou díky poměrně štíhlým ampulím určeny jen pro jednu či dvě květiny, musí mít dostatečnou stabilitu. Velikost hranolu zvolte podle šířky a výšky ampule (dají se využít zkumavky, lékovky i úzké válcovité vázy). Čím bude dřevěný obal vyšší nebo širší, tím bude váza stabilnější. Pomoci si můžete i kouskem olova, zapuštěným do spodní části hranolu. I vázičky vypadají hezky ve skupině,s různě vysokými dřevěnými částmi. Nebo umístěte do úzkého delšího hranolu několik skleněných ampulí vedle sebe.

Dokončení

Výrobek je třeba pečlivě zbrousit, pak povrch upravte lakem, voskem, případně ještě předtím mořidlem či lazurovací barvou. Hranoly je také možné polepit korkem nebo kůží.

Náš TIP

* Hloubku vrtaného otvoru si na plochém a spirálovém vrtáku označte tak, že ho

v požadované výšce oblepte kouskem lepicí pásky.

* Na dno svícnu je dobré vložit kovový plíšek, který zabrání nežádoucímu přehřívání dřeva.

Nářadí:

plochý vrták neboli špulíř (pro mělčí i hlubší otvory)

sukovník (pro mělké otvory na svíčky)

kruhový pilový vrták (pro širší průběžné otvory) – použít ho můžete tehdy, jestliže hranol budoucího svícnu či vázičky budete lepit ze dvou nebo více vrstev dřeva – horní budou vyvrtané skrz, spodní bude plná

Materiál:hranoly tvrdého dřeva

FOTO 1 – Práci začnete vrtáním otvoru. Připravený hranolek je třeba upnout do svěráku. Nejvhodnější je použít stojanovou vrtačku, ale je možné pracovat i s ruční

FOTO 2 – Pilový vrták se uplatní na vrtání hranolku jen asi 4 cm vysokého. Chcete-li mít svícen vyšší, můžete slepit dva i nestejně vysoké špalíky – spodní bude plný

FOTO 3 – Odvrtaný špalík nevyhazujte! Po seříznutí a přilepení může posloužit jako dno v příliš hlubokém otvoru. Čajová svíčka je nízká a ve větší prohlubni by se snadno “utopila”

Svícny a vázičky