U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Střecha jako dilema

Kategorie: Střechy a podkroví | Autor: Věra Konečná

Nad fasádou domu jsou lidé ochotní diskutovat, případně uznají, že každému se může líbit něco jiného. Jakmile ale jde o tvar střechy, národ stavebníků se jednoznačně rozdělí na dva tábory. Jedni horují za modernější plochou střechu, druzí jinou než tradiční šikmou prostě neuznávají.

Zkusme se vrátit zpátky do historie rodinných domů. Na venkově byla šikmá střecha nezbytnou nutností, a to nejen proto, že naši předkové jinou postavit neuměli:na volné půdě se na zimu ukládala sláma (nebo seno), jež pak fungovala jako dokonalá tepelná izolace přízemí určeného k bydlení. Jinak tomu však bylo ve městech, kde se prázdný prostor pod šikmou střechou využíval jen jako skladiště odložených věcí. Zcela logicky se ji stavitelé snažili potlačit jako zbytečnou část stavby, jako by chtěli ukrýt či zamaskovat svou neschopnost postavit střechu rovnou. Od dob renesance před ni stavěli štíty, někdy různě zubaté, ale mnohdy i zcela rovné. Je listé, že problém ploché střechy trápil i dávné stavitele, než počátkem 20. století našli konečně odvahu vyzkoušet ji v praxi. Prvními rovnými střechami určitě zatékalo, a to na stavbách, které se později staly obdivovanými skvosty moderní architektury. Současné možnosti kvalitních izolací však z problému rovné střechy učinily záležitost takřka banální, nicméně stále se mnoho lidí mylně domnívá, že plochá střecha je velký risk. Netuší, že šikmá zateplená – na rozdíl od původních prázdných krovů – je daleko problematičtější.

Za víc peněz hůře bydlet

Současný způsob života odnesl z venkova potřebu skladovat seno na půdě. Šikmá |střecha se i tady stala zbytečnou, ale většina úředníků na ní trvá jako na symbolu venkovského domu. Dokonce i v místech, l na původní historickou zástavbu už ani nedohlédnete a všude kolem stojí “šumpéráky” nebo předválečné vilky s rovnými střechami. Zato však houfně povolují

bavorské kýče s “rozčapenými” střechami – se sklonem u nás naprosto neobvyklým. Německé arkýře ve tvaru poloviny šestiúhelníku a nad nimi balkónky ve štítové zdi pod valbičkou nebo americké valby prérijních domů se tu rovněž zabydlely. Všechny tyto “hrůzy” mají totiž šikmou střechu, a tím pádem dostávají zelenou. Že je taková střecha podstatně větším zločinem na zástavbě naší krajiny než žádná (tedy rovná střecha), to už úředníci bez architektonického vzdělání vědět nechtějí. K současné avantgardní architektuře rozhodně patří plochá či pultová střecha, přesto by bylo nesmyslné tvrdit, že kvalitní moderní dům se střechou šikmou nelze postavit. Určitě existují vážné důvody, proč jí v některých případech musíme dát přednost. Ale pak by neměla být parodií na venkovskou chaloupku či zámeček z doby před dvěma stovkami let, ani kopií laciných západních vzorů. Lze předpokládat, že současnému domu dáme šikmou střechu právě v případech, kdy má původní zástavbu respektovat a obvyklému tvaru střech se přizpůsobit. V našich krajích se vždy stavěla hladká sedlová střecha se sklonem kolem 45°, bez zdobných vikýřů, bez valby (v některých regionem s malou valbičkou nad štítem). Pokud stavebník pomýšlí na šikmou střechu v jiném než typicky venkovském prostředí, měl by si uvědomit, k čemu ji bude využívat: patrně pro podkrovní bydlení. Pak ale musí počítat i s tím, že za vyšší investici a při větších provozních nákladech bude co chvíli narážet někde do hlavy.

Pro současnou architekturu je charakteristická plochá střecha (architekti Ladislav Lábus, Dagmar Prášilová a Martin Matiska)

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Jako mor se v posledních několika letech rozšířily po českých zemích laciné nevkusné domy německého typu

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Domy, které se na český venkov opravdu nehodí: mansardová střecha na rádobyhonosné vile z “papundeklu” a s levnými plastovými okny

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Nejsmutnější je, když parodie na historické zámky navrhuje i vystudovaný architekt

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Moderní dům se šikmou střechou, který byl navržen do klasické venkovské zástavby, plně respektuje tvar tradičních střech (OK PLÁN architekt, Luděk Rýzner, Marcela Kostková)

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Velmi mírný sklon střechy jednoduše řeší odvodnění, ale působí spíše jako střecha plochá – horní podlaží nabízí rovnocenný prostor k by dlení jako přízemí (architekti Radovan Schaufler, Jakub Roskovec)

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Nesmyslnému požadavku šikmé střechy v příměstské zástavbě se architekti vyhnuli opačným sklonem – uprostřed domu je místo hřebene úžlabí, takže dům vypadá jako se střechou rovno (architekt Petr Uhlík)

Foto: Iveta Kopicová a archiv

Střecha jako dilema