U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STAVBA DRÁTĚNÉHO PLOTU

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Nejčastějším způsobem oplocení zahrady či jiného pozemku je plot z drátěného pletiva.

Je trvanlivější než dřevěný, levnější než zděný a jeho montáž není složitá.

Před nákupem potřebného materiálu samozřejmě předem zjistíme, jakou budeme mít jeho spotřebu podle rozměru pozemku. Nejlépe nám k tomu poslouží malé dřevěné kolíky a provaz, který napneme po celé linii plánovaného oplocení. Stanovíme si tak délku drátěného pletiva i počet sloupků. Doporučená vzdálenost mezi sloupky by neměla být menší než 2,5 m.

Zabetonování sloupků

Jedná se o důležitou část stavby, která bude spolu s dobrým napnutím pletiva podstatně ovlivňovat kvalitu a životnost plotu. Na vyměřené linii zhruba 2,5 m od sebe vykopejte díry přibližně na šířku lopaty, do hloubky kolem půl metru. Je lepší, když bude díra u dna o něco širší. Do připravené díry vložte sloupek, který obložte většími kameny a lopatou vpravte beton, který by sice neměl být příliš řídký, ale přitom dobře zatékající i mezi kameny. Beton necháme vyzrát nejméně 14 dní. Na začátku, na konci plotu, případně každých 30 až 35 m stejným způsobem zabetonujte opěry sloupků.

Upevnění napínacího drátu

Upevněte napínáky drátu na třech místech sloupku (u jeho paty, uprostřed a nahoře), a to na první a poslední sloupek v linii vytyčeného plotu, případně na každém rohu či po 25 m. Napínací drát připevněte k napínáku a umístěte do držáků na sloupcích. Šroubovým klíčem pak v napínáku navíjejte drát, který musí být napnut tak, aby se neprověsil vahou pletiva. Neutahujte však napínací drát příliš, aby se nepřetrhl.

Připevnění pletiva

Drát s oky poněkud odrolujte a jeho začátek připevněte k prvnímu sloupku vázacím drátem. Pletivo rozrolujte po celé délce a jeho horní i spodní konce přehněte kolem napínacího drátu. K tomu pak můžete, po dokonalém vypnutí, pletivo přichytit i slabším vázacím drátem. Aby se plot neprohýbal, připevněte pletivo ke všem třem napínacím drátům nad sebou (nahoře, uprostřed i dole). Jednotlivé díly pletiva se spojují tak, že se konce drátů zatočí do ok dílu dalšího.

1) Při zapouštění sloupků do připravených děr, bychom měli dbát na to, aby sloupek byl zapuštěn v zemi alespoň jednou třetinou své celkové délky. Do děr ke sloupkům vpravíme beton lopatou. Pro snížení spotřeby betonu je vhodné vmíchat do betonové směsi kamenivo (štěrk) v poměru asi 1 : 1. Spotřeba betonu na jeden sloupek by měla být přibližně 25 až 30 litrů. Beton v díře pak okolo sloupku udusáme například vhodným hranolem.

2) Napínací ocelové dráty o průměru 4 mm je dobré použít tři, dole u paty plotu, uprostřed a nahoře. Po připevnění napínacího drátu k napínáku a jeho vložení do všech držáků na sloupcích, navíjíme šroubovým klíčem v napínáku drát tak dlouho, až se plot dostatečně vypne. Podobně postupujeme ve všech třech rovinách – dole, uprostřed i v hořejší části plotu.

3) Upevňování pletiva začínáme vždy u krajního sloupku, ke kterému je připevníme vázacími dráty. K nosným (napínacím) drátům můžeme pletivo připevňovat až po dokonalém vypnutí. Lépe je začínat od dolního nosného drátu a přes prostřední pokračovat nahoru k nejvyššímu. Horní i spodní konce drátěného pletiva přehnene kolem vrchního napínacího drátu. V případě potřeby si přitom můžeme pomoci i kleštěmi.

BUDEME POTŘEBOVAT

1 Sloupky plotu – lze koupit sloupky, které mají namontované držáky pro napnutí drátu a většinou jsou s uzavírací čepičkou.

2 Opěry sloupků – jsou zapotřebí na začátku a konci plotu, na každém jeho rohu a u dlouhých plotů na rovné straně každých 30 až 35 m. Stejně jako sloupky jsou vyráběny z ocelových trubek dokonale chráněných proti rzi.

3 Drát s oky (vlastní pletivo) – prodává se v rolích, většinou s povrchovou úpravou pozinkováním.

4 Napínací drát – používají se tři nad sebou, zpravidla o průměru nejméně 4 mm.

5 Vázací drát – tenčí a měkčí, připevňuje se jím ke sloupku několikanásobným ovinutím napínací drát a k němu poté drátěné pletivo s oky. 6 Napínák – prodává se pozinkovaný, někdy také potažený zeleným, hnědým nebo bílým plastem. Napínák se připevňuje ke sloupku každých cca 25 m délky pletiva. www.ploty-pletivo.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV

STAVBA DRÁTĚNÉHO PLOTU