U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STARÉ NÁTĚRY MUSÍ DOLŮ!

Kategorie: Speciál – malujeme, natíráme | Autor:

Aby dřevěné povrchy znovu vypadaly k světu

Práce na chalupě po “odzimování” by měly také zahrnovat opravy

a případně i nátěry oken, dveří, nábytku a dalších výrobků a konstrukcí ze dřeva, kterému zvýšená vlhkost a nízká teplota zaručeně neprospěla. Pokud povrch masivu není bezvadný, starý nátěr se musí důsledně odstranit.

Narušenou barvu nebo lak lze ze dřevěných povrchů odstranit několika způsoby. První možností je mechanicky: škrabkami, brusnými papíry, drátěným kartáčem, některou z brusek na dřevo. Jinou metodou je tepelná destrukce pojiv – jestliže zamíříme plamen nebo proud horkého vzduchu na natřené dřevo, nátěr změkne nebo zcela “zhadrovatí” a lze jej bez námahy seškrábnout. Třetí metoda je chemická: většina pojiv se dá narušit koncentrovaným louhem nebo jinými chemickými látkami.

1. Mechanická metoda

Velké plochy lze starého nátěru zbavit například malou vibrační bruskou s brusným papírem o zrnitosti 100 až 150. Protože bruska se nedostane do všech koutů a spár, bude nutno tato místa zbavit starého nátěru jiným nástrojem: nožem, škrabkami, želízkem hoblíku, drátěným kartáčem. Nevýhodou této metody je poměrně značná pracnost a nebezpečí poškození předmětu, z něhož se nátěr pokoušíme odstranit. Proto se většinou kombinuje s dalšími způsoby. Většinu nátěrů, zejména pokud jsou narušeny a “křídují”, je možné odstranit poměrně dokonale; výjimkou jsou gumovité latexy a nátěrové materiály na latexovém základě, které se “smaží” a nástrojům odolávají. Pro ty je vhodnější metoda chemická.

2. Tepelná destrukce barev

Pojiva všech běžných nátěrových materiálů je možné zahřátím narušit do té míry, že jejich soudržnost prakticky zanikne a barva či lak se dají snadno seškrábnout drátěným kartáčem, špachtlí nebo podobným nástrojem. Dříve se pro tento účel používaly tzv. opalovací lampy; ty však byly nebezpečné (plnily se benzinem), nátěr často zapálily a dřevo tak pokrývaly zplodinami hoření. V současné době je nahradily horkovzdušné pistole, u nichž proud vzduchu nasávaný ventilátorem prochází přes topné těleso a z nástroje vystupuje s na- stavitelnou teplotou 180 až 550 °C. Nižší z teplot spolehlivě stačí na syntetické, olejové, nitrokombinační a epoxidové nátěrové materiály. Disperzní (akrylátové, latexové, polyuretanové) vyžadují vyšší teplotu, ale zároveň dobré větrání místnosti, kde s pistolí pracujeme, protože páchnou jako hořící pneumatika. Přesto je tento způsob nejpoužívanější a ke dřevu nejšetrnější.

3. Chemické metody

Některé barvy lze odstranit tak, že na ně působíme ředidlem (například na nitrolaky toluenem). Postup je však pomalý, spotřeba ředidla vysoká a výsledek nejistý: rozpuštěná barva se vsákne do pórů dřeva a může tak narušovat nový nátěr. Chemická destrukce pomocí louhu (kam patří i známý “barvožrout”) je pro dřevo naprosto nevhodná, protože louh se nedá ze dřeva spolehlivě vymýt a jeho zbytky pak na dřevo působí a snižují jeho pevnost i trvanlivost. Jediný použitelný prostředek je odstraňovač nátěrů Anti Color 50 vhodný i na vodou ředitelné disperze, popřípadě odstraňovač nátěrů P-05, dodávaný i ve spreji, který je však hořlavý (na bázi dichlormetanu), dráždí kůži a oči. Tyto výrobky většinou také obsahují parafin, který se při aplikaci vsákne do dřeva a podstatně zhoršuje přilnavost nového nátěru. Dokonalá neutralizace a vymytí zbytků odstraňovače je pracnější než odstranění starého nátěru opálením horkovzdušnou pistolí; tato metoda je nadto nejdražší (odstraňovač Anti Color 50 v balení 1 kg, který vystačí asi na 5 m2, stojí 140 Kč).

Popisy k obrázkům

1 Na odstranění nánosů starých nátěrů můžete také zvolit některé multifunkční nářadí s vyměnitelnými nástavci

2 a, b Brusné papíry upevněné např. na špalíčku dřeva nebo ocelový kartáč můžete použít při úpravách menších ploch; je to přece jen trochu namáhavé

3 a, b Některé škrabky jsou vybaveny vyměnitelnými břitovými destičkami různých profilů a ty se dají i snadno otáčet. Škrabku s ergonomicky řešenou rukojetí pohodlně uchopíte oběma rukama

4 Když barvu nebo lak na dřevo změkčíte horkým vzduchem (u starších nátěrů je třeba zasáhnout opakovaně) a ihned seškrábnete špachtlí nebo škrabkou, půjde vám práce od ruky jako po másle

5 Ředidlo nejdříve naneste na nátěrovou hmotu, kterou chcete odstranit, potom nechte působit a pomocí hadru rozleptaný povrch setřete hadrem. U starších nátěrů je vhodné celou plochu pokrýt hadrem, nasáklým ředidlem, či odstraňovačem nátěrů a ten zakrýt igelitem (aby se chemikálie neodpařovala a nebyla tak cítit) a opět nechat působit. Při práci dejte pozor! Jde o nebezpečné chemikálie, které dráždí kůži i oči a vypařují se z nich látky, které jsou ve větší koncentraci jedovaté

K broušení větších ploch použijte některou z brusek. Ty v akumulátorovém provedení vás při práci nebudou omezovat délkou a vedením šňůry

Autor fotografií: Foto Archiv

STARÉ NÁTĚRY MUSÍ DOLŮ!