U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Spojování dřevěných dílů

Kategorie: Dílna | Autor: ph

JAK NA TO

Masivnější dřevěné profily je možno spojovat bezpočtem způsobů; některé z nich však vzhled finálního výrobku narušují. Z “neviditelných” metod je oblíbené spojování lepením, jeho pevnost však bývá nízká, a to i v případě, že použijeme moderní kvalitní lepidla.

Oválná pera

Lepené spoje je vhodné zpevnit dalšími prvky, které prostupují oběma spojovanými díly; buď jde o klasické spojování dílů (čep + dlab, pro slabé profily nepoužitelné), nebo různé zpevňovací “týble” (dřevěné kolíky z tvrdého dřeva) či “pera” (dřevěné lišty, které se zalepují do vyfrézovaných drážek). Pera oválného tvaru vyseknuté z překližky o síle 3 nebo 4 mm se potřou vhodným lepidlem na dřevo a zapustí do neprůběžně vyfrézovaných drážek do takové hloubky, aby vyčnívající části mohly být zalepeny do protikusu opatřeného stejnými drážkami. Namísto těchto vyseknutých oválů je samozřejmě možno použít i pásky překližky, která je vhodnější než pera z měkkého dřeva používaná pro spojování palubek. Překližkové pásky zalepujeme do průběžné drážky vyfrézované v materiálu.

Drážky

Drážku pro uložení pera nebo jiného spojovacího segmentu můžeme vytvořit několika způsoby. Profesionální řešení využívá vertikální frézku, která je pomocí pravítka vedena nad požadovanou drážkou. Speciální fréza se stopkou vytváří drážku takové šířky, jak silný je kotouček frézy. Pro domácí kutily jsou tyto tzv. horní frézky poněkud finančně náročné a při práci poměrně nebezpečné – fréza má až 20 000 otáček za minutu a laikům práci s ní nedoporučujeme. U kutilů je časté využívání okružní pily (cirkulárky) s příložným pravítkem, které je možno nahradit dokonale rovnou latí upevněnou k pracovní ploše pily svěrkami. Tzv. šraňk (rozvod) zubů pily musí mít stejnou šířku jako je tloušťka překližky, z níž řežeme pásky na pera. V případě, že vyžadujeme větší šířku drážky, uvolníme svěrky, lať posuneme a profil protáhneme ještě jednou. Drážku užší než je šířka kotouče vytvořit touto metodou samozřejmě nemůžeme. Jiná metoda využívá tzv. dlabání. U některých okružních pil a jiných dřevoobráběcích strojů je na ose okružní pily upevněno sklíčidlo, do něhož je možno upínat buď frézu z příslušenství pro horní frézku, nebo ostrý vrták – pak ovšem musíme materiál, do něhož chceme vytvořit drážku, upevnit kolmo. Pomocí vhodného hranolku a truhlářských svěrek najdeme (při zastaveném stroji!) optimální místo k upevnění hranolu. Profil, v němž má být vytvořena drážka, po tomto hranolu přesuneme (stroj nespouštíme!) a ověříme, zda osa vrtáku probíhá požadovanými místy. Otáčky mají být co největší, vrták musí být ostrý (měl by mít odbroušen hrot) a jeho vyložení nesmí být větší než asi dvojnásobek jeho průměru.

Ozuby

Pevnost spojení dřevěných dílů závisí také na jejich geometrii a na ploše, kterou jsou spolu slepeny. Z těchto hledisek vycházejí nejlépe spoje tzv. cinkované, česky ozubové. Vedle ozubů otevřených, které známe například ze spojování dílů nábytku (spoje jsou viditelné zejména na bocích zásuvek), jsou z důvodů estetických používány také spoje s ozuby polokrytými. Spoje s lichoběžníkovými tvary ozubů se jako polokryté svépomocně vytvořit nedají; majitelé vertikálních frézek mohou ozuby vyfrézovat podle šablony. Jejich tvar sice neumožní samosvorné spojení dílů (které drží i bez lepidla), ale pro běžné spoje vyhoví. Jestliže se nám nepodaří sehnat šablonu vhodnou pro tento účel, budeme si ji nuceni nejprve ze silnějšího ocelového plechu (tloušťka kolem 1 mm) sami vytvořit. Šířka zářezů i mezery mezi nimi musí mít stejné rozměry jako je průměr válcové části stopkové frézy, kterou použijeme. Jestliže fréza nemá tuto vodicí část, jejíž průměr odpovídá šířce vyfrézované cesty ve dřevě, musíme vyrobit šablonu tak, aby fréza byla po této šabloně vedena svou stopkou. Hotovou šablonu připevníme na dřevěnou desku, ve které mají být ozuby vytvořeny; jestliže je materiál slabší, musí být šablona podložena, aby fréza byla vedena ve zvolené výšce a vytvořila tak ozuby, které nejsou průchozí. Po vyfrézování všech ozubů na jedné z desek šablonu sejmeme a vyfrézované ozuby překreslíme na protikus. Podle těchto značek upevníme šablonu a vyfrézujeme ozuby na tomto dílu. Obě části nejprve spojíme “nasucho” a ověříme, zda nebudeme muset některou část ještě upravit. Pro spojení použijeme disperzní lepidlo. Po kontrole dodržení pravého úhlu stáhneme lepené části truhlářskými svěrkami.

Spojování dřevěných dílů