U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Slovníček: DLAŽBY

Kategorie: Stavba | Autor: jak

Kámen je nejstarší dlažební materiál, používaný na vnější i vnitřní dlažby v široké škále formátů a typů.

Říční valouny sloužily jako podlahy sklepů, dvorků i uliček. Dlažba z křemencových valounků uložených do písku či hlíny však není příliš pevná, proto se při opravách přidává do písku alespoň vápno. Vzhledem k malým výměrám nebývá ani dnes obtížné získat materiál na opravy.

Opuka je dodnes oblíbeným kamenem pro rekonstrukce i novou dlažbu. Je měkčí, proto ji neukládáme do cementu, ale jen do vápenné malty. Prošlapanou se nesnažíme opravovat, volíme raději výměnu.

Pískovec patří k nejrozšířenějším materiálům pro dlažby. Nacházíme jej v průjezdech, na nádvořích a ve stájích, menší formáty na chodbách a v halách. České pískovce nebývají příliš odolné. Jako nejpevnější lze doporučit božanovský. V exteriéru nezapomínejme, že jde o porézní materiál.

Mramor je vlastně druhem vápence. Uplatňoval se již od gotiky v honosných a sakrálních prostorech. Existují mnohá ložiska, zahraniční i tuzemská. Pro venkovní dlažby je málo odolný a jakmile se ohladí, je kluzký a nebezpečný.

Žula se až do poloviny předminulého století užívala především v okolí těžby v jižních a severních Čechách. Posléze se začala užívat jako dlažební kostky a obrubníky. I dnes se hodí do venkovských staveb, kde se uplatní její tvrdost a odolnost.

Keramika je u nás rozšířená už od středověku. Zahrnuje celou škálu druhů od režných cihel až po kameninu.

Cihelné dlaždice najdeme v historických stavbách, ale jsou zajímavé i v současné architektuře, v interiérech a na dvorech. Vyrábí se strojně (i ručně) řada silno i tenkovrstvých dlaždic. Ve spolupráci se speciálními cihelnami je možné vytvořit repliky na jejich doplnění nebo nové dláždění.

Glazovaná keramika patří k nejrozšířenějším moderním dlažbám. Vyrábí se v nepřeberné škále barev, typů i tvarů.

Kamenina, směs pálené hlíny a ostřiva, se využívala na podlahách 19. a 20. století, často v šachovém uspořádání tmavá – světlá. Je zajímavá i pro dnešek a lze ji získat v Břasech a Kadani.

Mozaiky, teraca jsou vlastně kamenivem uloženým v hydraulické maltě, a to vše vybroušené do hladka. Opravy se řeší vyplněním mezer, dotmelením a přebroušením. Teraco dnes prožívá renesanci a je dost firem, které se mohou oprav ujmout.

Dřevěné dlažby, tedy dubové kostky, kladené do pískového lože, bývaly ideální do dílen a průjezdů, kde tlumily otřesy. U nově vyrobených působí potíže nedostatečně vyzrálé dřevo, které sesychá a praská a kostky se uvolňují z vazby. Je možné klást je do asfaltu či izolačního tmelu na živičné bázi.

Slovníček: DLAŽBY