Setkání řezbářských mistrů v Luhačovicích

V sobotu 8. 6. 2013 byl v Luhačovicích slavnostní vernisáží ukončen 1. ročník řezbářského dřevosochání pod názvem Krása v dřevě ukrytá.

 

Týdenního sympozia se zúčastnili tito řezbáři: Martin Cigánek, Petr Eschler, Zdeněk Matyáš, Marie a Jaroslav Pecháčkovi, Antonín Suchan, Josef Had Šlegl a Martin Bořuta, student 3. ročníku oboru Uměleckořemeslného zpracování dřeva SOŠ Luhačovice. Téma letošního ročníku bylo Pramen života a krása umění.

 

I když řezbáře omezoval v práci častý déšť, podařilo se jim díky své dovednosti, umění a fantazii vdechnout dřevu jeho novou duši a příběh. Hotová díla byla představena při závěrečné vernisáži a budou zdobit lázeňskou kolonádu. Jsou však také prodejná. Bližší informace k prodeji obdrží zájemci na kulturním oddělení společnosti Lázně Luhačovice, a. s., telefon: 577 682 220, 724 585 773, e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz.

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

 

Setkání řezbářských mistrů v Luhačovicích