U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SENDWIX vícevrstvé zdivo

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

zcela nový rozměr stavebnictví

Značný rozruch vyvolala na domácím stavebním trhu novinka loňského roku z dílny společností KM BETA, Bison & Rose a Rockwool – systém vícevrstvého zdiva SENDWIX.

Jedinečnost tohoto moderního uceleného systému vícevrstvých zděných konstrukcí nespočívá ani tak v použité technologii kontaktních či pro-větrávaných vícevrstvých konstrukcí, které by již samy o sobě v dnešní době neměly být ničím neznámým nebo převratným. Největší přínos konstrukce nespočívá dokonce ani v optimálních vlastnostech skladby, která je právě důsledkem použité technologie a jednotlivých stavebních materiálů. Hlavním přínosem pro běžné stavebnictví je vytvoření uceleného konstrukčního systému s ověřenými a garantovanými vlastnostmi, na které se může projektant stejně jako cílový zákazník plně spolehnout. Hlavní vlastnosti konstrukčního systému SENDWIX vyplývají z technologie vícevrstvého zdiva a z výhod použitých materiálů. Přednosti systému spočívají v optimálních stavebně-fyzikálních vlastnostech konstrukce, které zásadně přesahují možnosti tradičních jednoplášťových stěn. Při srovnatelných investičních nákladech zajišťují konstrukce SENDWIX výrazně vyšší tepelnou a zvukovou pohodu stavby.

Varianty systému

g Systém SENDWIX se skládá ze tří základních typů konstrukce (M, L, A), které se dále dodávají v l0 až l2 různých skladebných variantách. Tyto varianty nabízejí proměnné tloušťky tepelné izolace z minerální vlny (100 až 200 mm po 20 mm). Skladby konstrukce jsou navržené tak, aby umožnily splnění běžných požadavků masové výstavby, ale i dosažení individuálních a extrémních parametrů pro moderní nízkoenergetické stavby.

• SENDWIX M

Kontaktní omítkový systém

• SENDWIX L

Provětrávaný systém s lícovou přizdívkou z režného zdiva

• sendwix a

Provětrávaný systém s alternativní fasádou

Nadstandardní izolace

SENDWIX nabízí širokou škálu tepelně izolačních standardů dle požadavku investora. Konstrukce s vrstvou izolace nad l 40 mm jsou vhodné pro nízkoenergetické domy a nejvyšší skladba vyhoví i v kategorii pasivních domů. Konstrukce dosahují součinitele prostupu tepla v rozsahu od 0,34 do 0,18 W/m2K (R = 2,8 až 5,4 m2K/W) dle zvolené tloušťky izolace (100 až 200 mm). Díky souvislé vnější vrstvě tepelné izolace byly absolutně minimalizovány tepelné mosty konstrukce, takže v reálné výstavbě nedochází k významnému snížení ideálních vlastností stěny.

Tepelná akumulace – optimální klima po celý rok

Díky umístění tepelné izolace na vnější straně je v celé konstrukci v zimě i v létě optimální teplota. Teplota v celé tloušťce nosné stěny je blízká vnitřní teplotě vzduchu v místnosti, což se významně projeví na celkové tepelné pohodě. Vysoká schopnost tepelné akumulace společně s ideálním průběhem teplot v konstrukci je příčinou extrémně vysoké tepelné setrvačnosti zdiva i celé stavby. Akumulované teplo může být například v zimních měsících ze zdiva svévolně odváděno zpět do interiéru, takže i při několikahodinovém odstavení otopného systému nebo při výrazných výkyvech vnějších teplot nepocítíte v interiéru žádnou změnu. Stejně tak v letních měsících dokáže konstrukce účinně tlumit vysoké teplotní výkyvy v průběhu dne a udržet tak optimální klima v interiéru.

Vnitřní povrchové teploty

Vysoká povrchová teplota obvodové stěny přispívá k vysoké tepelné pohodě v interiéru. Díky vysoké povrchové teplotě použité konstrukce může dojít k významným úsporám při vytápění, protože k zajištění požadované pohody stačí vytápět vnitřní vzduch na nižší teplotu. Výsledné mikroklima je přitom pro lidský organismus pocitově příjemnější i zdravější. Povrchové vnitřní teploty konstrukce bezpečně brání kondenzaci vodních par i výskytu dlouhodobě zvýšené vlhkosti – oba tyto jevy jsou příčinou výskytu škodlivých plísní. Sendvič skladba obvodových stěn zajišťuje vysoké povrchové teploty a optim podmínky i v jinak komplikovaných částech stavby jako jsou vnitřní kouty, ostění, soklové části stavby nebo styk s jinými konstrukcemi.

Vynikající zvukově izolační vlastnosti

Dalším významným parametrem kvality vnitřního prostředí bytových i nebytových staveb vedle tepelné a vlhkostní pohody je hladina hluku a akustické mikroklima. Zvuková pohoda v interiéru je přímo závislá na akustických parametrech obvodových konstrukcí stavby. Ty opět suverénně překonávají i možnosti běžného jednoplášťového zdiva. Hlavní příčinou vynikajících zvukově izolačních vlastnosti konstrukce je velká objemová hmotnost vápenopískovcových cihel. Zvukovou izolaci obvodových konstrukcí ještě dále zvýší přídavné vrstvy skladby.

Nové možnosti

Pokud navíc zohledníte, že konstrukce SENDWIX je plně srovnatelná s hlavními reprezentanty jednoplášťových stěn na našem trhu (porobetonové systémy a pálené bloky), je zřejmé, že možnosti jednoplašťového zdiva končí tam, kde SENDWIX teprve začíná. Donedávna zřídka používaný vícevrstvý systém se tak v přímé konfrontaci s nejrozšířenějšími zdícími materiály úspěšně prosazuje v masové zděné výstavbě.

KM BETA as.

Plucárna 1,69501 Hodonín

INFOLINKA:800150200

www.kmbeta.cz

e-moil: kmbeta@kmbeta.cz

www.sendwix.cz

SENDWIX vícevrstvé zdivo