U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Samonosná dřevěná schodiště

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Schodiště v interiéru patří mezi prvky, které nabízejí nejrozmanitější ztvárnění. Správným výběrem materiálů, tvarů a prostorového řešení můžete vytvořit jedinečný a neobyčejně působivý klenot. Pro architekty i majitele nemovitostí je to přímo výzva.

Podcenit ji znamená znehodnotit často dojem z celé stavby. Poskytnete-li však schodišti odpovídající péči, čas • a prostředky, odvděčí se vám na dlouhé roky – při každém pohledu na něj budete cítit uspokojení, že se vám podařilo ovládnout prostor. Na schodiště se kladou požadavky technické, provozní, bezpečnostní i funkční, důležitá je rovněž snadná a rychlá údržba. Schodiště je útvar natolik komplikovaný, že jej nelze řešit samostatně. Provozně totiž navazuje na další vnější i vnitřní komunikace, souvisí s charakterem domu a měl by být součástí řešení již ve stádiu návrhu budovy. Schodiště vždy tvoří výraznou dominantou interiéru, ať se jedná o novostavbu nebo 0 rekonstruovaný starší objekt. Při výběru vhodného typu se obvykle klade důraz na originalitu návrhu a vysokou kvalitu provedení. Celosvětovým trendem je návrat k přírodním materiálům. Z toho vyplývá současná obliba schodišť z masivního dřeva. K celkové atmosféře interiéru přispěje i správná volba tvaru a typu schodiště. Základní rozdělení se určuje podle půdorysného tvaru (schodiště přímá, lomená nebo točitá) a podle počtu ramen, jimiž se překonává výška jednoho podlaží (jednoramenná, víceramenná a sdružená). Schodiště se pak navrhuje zpravidla individuálně. K estetickému dotvoření prostoru slouží nejrůznější typy lomených schodišť. V tomto případě se šířka stupnic mění a jednotlivé stupně jsou kosé. Jejich předností je menší zastavěný půdorysný prostor. Ideální parametry schodišťového stupně vycházejí z běžného kroku a činí 63 až 65 cm (jsou jednou provždy dané), výška je zpravidla l 7 až l 8 cm a šířka 24 až 28 cm. Je logické, že pokud snížíte stoupání, musíte prodloužit nášlap a zvětšit tak počet stupňů na stejnou výšku. Materiálové a tvarové řešení zábradlí se významnou měrou podílí na výtvarném dotváření interiéru, ale je především bezpečnostní součástí každého schodiště. Slouží k ochraně osob před pádem a používá se jako opora při chůzi. Mezery a jakékoli otvory ve výplni zábradlí nemají přesahovat 12 cm (zejména jsou-li v bytě malé děti). Výška horní plochy madla se pohybuje v rozmezí 90 až 110 cm. Zábradlí přitom musí být dostatečně stabilní a spolehlivě přichycené k nosné konstrukci. Vhodně navržené schodiště by mělo být zajímavé a dominantní v prostoru, ale rozhodně by nemělo zabírat zbytečně místo. Při navrhování si vždy ujasněte, z jakého materiálu schodiště bude a jakou úlohu bude v interiéru hrát. Návrh, výrobu a montáž pak svěřte odborné firmě, která zajistí i konečnou instalaci stupňů včetně povrchové úpravy. Až budete uvažovat o vnitřním schodišti jakéhokoli tvaru, provedení či materiálu, vybírejte v klidu a s rozvahou. Obraťte se na několik firem, které se výrobou a montáží schodů zabývají, prohlédněte si jejich prospekty a ukázky realizací. Vězte, že obecná pravidla neexistují, záleží jen na uživateli, jaké řešení zvolí. Mějte na paměti, že schodiště musí odpovídat charakteru interiéru – co se hodí na chatu, nehodí se do zámku nebo do moderního interiéru. Vezměte rovněž v úvahu bezpečnost a fyzické schopnosti uživatelů, zejména dětí a starých lidí a imobilních osob. Volbou nevhodných rozměrů (výšky a délky stupňů, úzkým schodištěm, nevhodným madlem, průhledem pod sebe atd.) můžete některým uživatelům způsobit každodenní starosti. Budete-li se však radit, diskutovat, přemýšlet a zvažovat varianty návrhu s odbornou firmou, nemůžete učinit špatné rozhodnutí. A budete-li pečliví a rozvážní, dojdete k výsledku, které bude lahodit oku i tělu při zdolávání výškových rozdílů. A můžete si být jisti, že se za život po svých schodech nachodíte dost a dost.

Samonosná dřevěná schodiště