U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

S 2810 FORMEX EXTRA

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Novinka na našem trhu

Společnost Barvy a laky Praha, s.r.o., výrobce kvalitních českých barev, představuje novou nátěrovou hmotu na pozinkovaný plech S 2810 FORMEX EXTRA.

Pozinkovaný plech má tradici jako dobrá a lehká střešní krytina s poměrně dlouhodobou životností. Téměř nenahraditelný je u celé řady klempířských prvků ve stavebnictví. Ne vždy však barva pozinkovaného plechu esteticky vyhovuje celkovému barevnému ladění stavby a ani životnost pozinkovaného plechu není věčná. Proto dříve nebo později obvykle přistoupíme k zásadnímu rozhodnutí střešní krytinu i veškeré klempířské prvky z pozinkovaného plechu natřít. Otázka zní: čím? Odpověď přináší společnost Barvy a laky Praha, s.r.o. a její nová kvalitní barva S 2810 FORMEX EXTRA. Asi každý ví, jaký problém představuje nátěr čerstvého po-zinku a má již zkušenosti s odlupováním barvy. Důvodem je špatná přilnavost většiny běžných nátěrových hmot k čerstvému nezoxidovanému zinku. Nemalou komplikací negativně ovlivňující přilnavost může být i rozdílná kvalita zinkových povlaků. Určitým řešením uvedených problémů jsou reaktivní základní barvy, které ovšem vyžadují profesionální zpracování (jsou vícesložkové, nutná je manipulace s kyselinou atd.) U starších zoxidovaných povrchů bylo možné dosáhnout relativně dobrých výsledků aplikací základní barvy FORMEX 2003 s následným, obvykle několikavrstvým nátěrem vhodným vrchním emailem. Tyto problémy s nátěry pozinkovaného plechu, střech a klempířských prvků, vyřešila společnost Barvy a laky Praha s. r. o. vývojem nové moderní nátěrové hmoty FORMEX EXTRA S 2810 na bázi speciálního styren-akrylátového kopolymeru. Tento špičkový výrobek představuje nový typ jednovrstvé nátěrové hmoty zaručující vynikající přilnavost na čerstvém i zoxidovaném pozinkovaném plechu. Vhodná volba anorganických pigmentů, antikorozních pigmentů, plniv, zvláčňovadel a dalších komponentů zaručuje velice dobrou přilnavost, antikorozní ochranu (i železných a ocelových podkladů) a dlouhodobou odolnost přímým povětrnostním vlivům včetně odstínové stálosti. Pro zajištění vysoké odolnosti a odstínové světlostálosti se FORMEX EXTRA nabízí v základní vybrané řadě 8 odstínů, formulovaných na vysoce kvalitních speciálních anorganických pigmentech, pochopitelně bez obsahu těžkých kovů či jiných škodlivých látek negativně ovlivňujících životní prostředí. Veškeré odstíny barvy FORMEX EXTRA lze mezi sebou míchat v libovolném poměru při zachování všech vlastností. Dosáhnete tak mnohem širší řady odstínů. Jak je patrné z celého názvu, FORMEX EXTRA je barva antikorozní jednovrstvá, nahrazující jedním nátěrem v doporučené tloušťce cca 80um celý nátěrový systém. Tímto jedním nátěrem aplikovaným na čistý odmaštěný podklad získáte vynikající povrchovou úpravu splňující zejména tyto požadavky:

• vynikající přilnavost k povrchům ze zoxidovaného i čerstvého pozinkovaného plechu, oceli, k většině starých, dobře přilnutých předchozích nátěrů (nevhodné jsou polystyrénové a různé “asfaltové” nátěry a i k řadě nekovových materiálů

• účinnou antikorozní ochranu kovového podkladu

• dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům včetně UV záření

• elastický, vláčný nátěr se schopností sledovat tepelné roztažnost podkladu bez popraskání nátěru, tvorby trhlin a následného odlupování barvy

• odstínovou stabilitu po celou dobu životnosti nátěru

• jednoduchý způsob aplikace s minimální časovou náročností

• rychlé zasychání a tixotropní charakter barvy omezující stékání v silné vrstvě

Aplikace nové nátěrové hmoty FORMÍ EXTRA je nenáročná a velice jednoduchá. Aplikuje se na odmaštěný, suchý, ale i sluncem rozpálený podklad. Nanášení je možné prakticky všemi běžnými způsoby, natíráním i stříkáním, nejlépe v jedné silné vrstvě při ideální teplotě cca l0 až 25 °C. Nový výrobek tak zákazníkům usnadní jejich práci, odstraní problém, čím na problematické povrchy a nám všem zkrášlí prostředí, vyloučí nevzhledné, odloupané nátěry a alespoň malou měrou přispěje k celkovému zlepšení životního prostředí.

S 2810 FORMEX EXTRA