U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ŘEŽEME BEZ NÁMAHY

Kategorie: Peníze | Autor: Tomáš Trapl

Mezi nejpoužívanější zařízení na chalupách a chatách patří motorové pily všeho druhu. Slouží nejen v domácí dílně, ale některé z nich se teď, na podzim, uplatní i pro přípravu palivového dříví. Většina motorových pil je cenově dostupná, takže například elektrické řetězové pily můžeme koupit již od 2899 Kč, benzinové řetězové již od 5890 Kč a přímočaré pilky podle kvality od necelých 1000 Kč (uvedené ceny platily v září tohoto roku). Práci s motorovými pilami považují laici za velmi nebezpečnou. Jestliže však jste při práci fit a respektujete těch několik pravidel, která uvádějí výrobci a vyžadují normy (ČSN 20 0700, ČSN 49 6104-16), počet vašich prstů se nesníží. Staří truhláři se shodují v tom, že nejnebezpečnější jsou velké okružní pily; protože však například řetězovou pilu musíte držet oběma rukama, je vaše zranění prakticky vyloučeno.

Okružní a pásové pily

Velké cirkulárky nejvíce využijí ti, kteří musí každý rok řezat větší množství palivového dříví, případně svépomocní stavebníci při dělení deskového materiálu pro betonování a trámů a prken potřebných na stavbě. Řez vedeme podle narýsovaných čar nebo podle vodítka, které nařídíme na potřebnou šířku odřezávaných kusů a upevníme šroubem. Za pilovým kotoučem musí být umístěn rozevírací klín, který znemožňuje, aby řezané dřevo sevřelo pilový kotouč. Vzdálenost tohoto klínu nemá být větší než 8 mm od ostří zubů, přičemž jeho tloušťka se má rovnat šířce řezu. Změníme-li pilový kotouč za jiný, o jiném průměru nebo síle, musíme vyměnit i rozevírací klín. Pilový kotouč musí být zakryt ochranným krytem, který zabraňuje úrazu například při roztržení pilového kotouče nebo při vymrštění předmětu, který se dostal do dřeva. Aby ochranný kryt dobře plnil svoji funkci, má být samočinně a snadno zdvihatelný tlakem vsunovaného dřeva. Po dokončení řezu se má samočinně vrátit do původní polohy. Rozřezávaný kus přikládáme k vodicímu pravítku a posunujeme proti směru otáčení pilového kotouče. Při řezání bychom se měli stavět stranou vlevo mimo rovinu kotouče. Malé pily okružní a pásové jsou vhodné pro různé drobné truhlářské práce, kterých bývá na chalupě plno. V pražských prodejnách jsme objevili i pily pod 3000 Kč: Bosch KS 5500 Plus s příkonem 550 W, prořezem 40 mm, s náklonem, za 2990 Kč, pilu FZB 200 (Proma) 600 W, 42 mm, za 2990 Kč. Kromě těchto malých cirkulárek se dá koupit malá stolní pásová pila PP 250 (Proma) určená pro napájení ze sítě 230 V, osazená motorem 350 W, za 6990 Kč.

Řetězové pily

Okružní pily používané na palivové dříví lze nahradit skladnějšími a levnějšími pilami řetězovými, které sice nejsou určeny pro dlouhé rovné řezy, ale pro většinu méně náročných prací stačí. Vyrábějí se hlavně s jednofázovým elek-tromotorem o příkonu 1,2 až 1,8 kW, který pro většinu prací vyhovuje. Tam, kde buď není k dispozici elektrický proud, nebo potřebujeme pracovat daleko od přípojky, musíme použít řetězovou pilu poháněnou spalovacím motorem. Moderní benzinové motory mají tichý chod, malou spotřebu a emitují jen malé množství exhalací.

Doporučení pro používání

* Jestliže se elektrická řetězová pila napájí prodlužovacím kabelem, je nutno jej při práci ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození (např. vyvěsit).

* Kabel by neměl být delší než 20 m, přičemž průřez jeho vodičů musí být 2,5 mm2, aby ve vedení nebyly velké ztráty.

* Kabel je nutno před používáním vždycky prohlédnout, zda není poškozen. Aspoň jednou ročně by jej měl spolehlivý elektrikář proměřit, zda se jeho stav nezhoršil.

* Elektrická pila ani přívodní šňůra k ní nesmějí zmoknout; před deštěm je uložíme na suché místo.

* Elektrickou pilu nesmějí používat děti – spotřebič je nutno zamykat, popřípadě lze uzamykat vidlici jeho šňůry do vhodné skřínky či zásuvky.

* Benzinové pily mají vyšší nároky na údržbu; doporučuje se nechat je každý rok odborně zkontrolovat a seřídit.

* U řetězových pil je bezpodmínečně nutno dodržet nejen předepsaný druh paliva, ale i oleje pro mazání řezacího řetězu.

Přímočaré pilky

Zatímco okružní pily jsou vhodné spíš pro řezání masivnějšího materiálu, pásové pily pro náročnější nábytkářskou práci, ruční okružní pily zvané “mafl” (podle názvu firmy německého výrobce) nejsou vhodné pro jemnější práci. A řezat ruční pilou, zejména křivky, to neumí každý, mimoto se člověk přitom i nadře. Nástrojem, který je vhodný pro domácnosti i na chalupu, který je univerzální, skladný a finančně přijatelný, je přímočará pilka. U ní je pohyb pilového listu vytvářen excentrem na převodovém kole elektromotoru (podobně jako u šicího stroje), takže umožňuje zvládnout tytéž práce (například vyřezávání otvorů a křivek), jako pilka lupenková. Na rozdíl od ní však lze řezat i silná prkna nebo dřevotřísku, při použití vhodných plátků dokonce i plasty a kovy. Pro řezání se používají výměnné pilové listy vyráběné nejrůznějšími výrobci. List kmitá rychlostí 1000 až 3000x za minutu. Pro řezání některých materiálů je vhodné používat nižší frekvenci kmitů (od 200 kmitů), což některé modely přímočarých pilek pomocí polovodičových regulátorů umožňují.

Speciální vybavení

Součástí některých novějších pilek je elektronická stabilizace otáček zaručující stejnou frekvenci zdvihů i při proměnném zatížení. Jiným zlepšením moderních typů je tzv. přídavný výkyvný zdvih. Jeho princip je následující: list pily je při pohybu směrem vzhůru přitlačován k řezanému materiálu, při pohybu dolů se od něj oddaluje, méně se tedy zahřívá a lépe se odstraňují třísky. Nové modely mívají i jiná vylepšení – například osvětlení místa řezu vestavěnou malou žárovkou nebo rychloupínání SDS.

ŘEŽEME BEZ NÁMAHY