U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROSINEC V SADU

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Ve vegetačním klidu jsou v chladných letech ovocné stromy značně poškozovány mrazy. Při velkém promrznutí půdy do hloubky ovlivňují nízké teploty nepříznivě jejich podzemní i nadzemní části. Pod zemí jsou citlivé zejména mladé kořeny. A nad zemí? Jabloně snesou až -35 °C, hrušně a peckoviny do -25 °C a broskvoně ještě méně. Záleží na tom, jak dlouhou dobu silný mráz trvá.

   Příznaky poškození mrazem jsou na jednotlivých částech stromu různé. Mladé letorosty a jejich vodivá pletiva hnědnou až černají. Namrznutí může později vést k opadávání květů. Pokud jsou následkem přehnojení letorosty nevyzrálé, zmrznou a uschnou celé. Na stromech se tvoří mrazové trhliny a následně se odlupuje odumřelá kůra. Ochrana spočívá ve výběru vhodného stanoviště bez mrazových kotlin už při výsadbě. Volíme pokud možno odolnější odrůdy a snažíme se o správnou agrotechniku a výživu. Poškozené části stromů po zimě ošetříme nebo odstraníme. Mrazové trhliny vznikají jak vinou silných zimních mrazů, tak vinou jarního oslunění kmenů a následných nočních mrazů.

   Mrazové trhliny a desky ošetříme tak, že na starších stromech seškrábeme borku v okolí trhliny a vyčištěnou ránu natřeme hnědým latexem s přidáním fungicidního přípravku Fundazol 25WP. Jelikož se mrazové desky hojí někdy řadu let, měli bychom je každoročně přetírat. Nejvíce trpí třešně, broskvoně a ořešák. Více namrzají hrušně než jabloně. Pokud takto poškozené stromy neošetříme, vnikají otevřenými ránami do kmenů výtrusy různých patogenů, bakterií a hub.

   Už v prosinci stíníme kmeny stromů hlavně z jihovýchodní a jižní strany různými obaly. Můžeme použít proutí, rákos, laťky, slámu, chvojí, balicí papír, lepenku atd. Kmeny je možné také nabílit vápnem s přídavkem latexu. Na 10 litrů 20% vápenného mléka dáváme maximálně 1 kg latexu. Bílá barva odráží sluneční paprsky a kolísání teplot mezi dnem a nocí je u kmene menší. Bílíme během bezmrazých dnů začátkem prosince. Zároveň tak odstraňujeme z kmenů mechy a lišejníky. Kmeny mladých ovocných stromů chráníme též před okusem zvěří a hlodavci. Používáme chrániče z umělé hmoty, pletiva apod., anebo repelenty, jimiž natíráme nebo stříkáme kmeny, u nízkých tvarů i spodní kosterní větve.

   Pokud je sucho, je též nutné, aby byly ovocné stromy před zimou dostatečně zavlaženy. V teplejších dnech přicházejícího jara by mohly usychat. V prvních letech po výsadbě bychom také měli ke kmeni přihrnout až do výše 30 cm zeminu, abychom chránili kořeny před silnými mrazy. Důležité je přikrmovat užitečné ptactvo, které nám pomáhá likvidovat škůdce. Volte vždy stejné místo, aby ptáčci věděli, kde hledat.

PROSINEC V SADU