U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tepelná čerpadla: HIT POD RENTGENEM?

Kategorie: Speciál – ekologické topení | Autor:

Přijde-li řeč na energetické alternativy, zejména pro vytápění našich domů a chalup, stále častěji se skloňují tepelná čerpadla. Byť většinou nejprve v podobě ohledávacích dotazů těch, kdo o pořízení tohoto energetického hitu doby uvažují. Podle jedněch je to výraz rostoucí ekoenergetické gramotnosti lidí a známka pokroku správným směrem – dle Asociace pro využití tepelných čerpadel jich jen za poslední rok u nás přibude jeden tisíc (pro srovnání v sousedním Německu dva roky starý údaj hovořil o ročním přírůstku cca 12 tisíc kusů). Přes očekávaný trend poklesu státní podpory této technologie se Asociace netají se smělým odhadem, že u nás těchto instalací do šesti let bude 80 tisíc! Než si vážněji položíte otázku, zda mezi nimi v ten čas bude i tepelné čerpadlo vaše, přijměte pozvánku občanského sdružení Liga ekologických alternativ (LEA) na malou procházku paletou informací na dané téma. Spíše než ucelený pohled vám může alespoň přiblížit představu o šíři “problémového pole” na tomto písečku. To sahá od zmíněných ovací, logicky zesilovaných firmami zainteresovanými na prodeji tepelných čerpadel či distribuci elektřiny, kterou jsou poháněna, až po varovně vztyčený prst těch, kdo akcentují ekologické souvislosti: “jde o 3 až 4x méně hříšné topení než u přímotopů, ale přece jen hříšné topení …elektřinou!” shrnují. Nakolik dopřejete sluchu těmto názorům, nebo zvolíte uživatelský komfort, bezobslužnost, bezprašnost apod. čerpadel či nakolik dáte na rady nezávislých poraden, jakou je i LEA, příp. nakolik si vás pro náklonnost této technologii získají příklady supernovinek ze světa či snadno opakovatelných instalací z domova, to už záleží na vás. Miniexkurze je připravena, račte vstoupit!

PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelné čerpadlo (TČ) je zařízení, které umí využívat nízkopotenciální energii, které je kolem nás obrovské množství. Dokáže ji převést do užitečné podoby, tj. nevyrábí, ale přečerpává (odtud jeho název) teplo z nižší na vyšší teplotní hladinu při dodání části energie, zpravidla elekt-rické, zvenčí. Umožňuje využívat “suché” zemské teplo z vrtů, teplo povrchových vrstev půdy, podzemních i povrchových vod či venkovního vzduchu, ale i odpadní teplo z průmyslových procesů.

STUDOVNA DO KAPSY

Zevrubnější elektronickou “studovnu do kapsy” Tepelná čerpadla

– energetický hit doby!” nabízíme v podobě multimediálního CD LEA jako novoroční bonus v tomto čísle našim předplatitelům, přičemž ostatní čtenáři si jej mohou objednat na webu LEA – www.lea.ecn.cz – či na její adrese Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

Obr. – Schéma funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla: HIT POD RENTGENEM?