U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: rb

Česká republika může počítat s 22 miliony eur z programu SAPARD (jeden z programů EU pro nástupnické země), což znamená 540 milionů Kč pro zemědělství a 270 milionů pro rozvoj venkova. Podmínkou jejich výplaty je vytvoření Národního fondu a agentury, která bude finance spravovat a rozdělovat (bude spadat pod Ministerstvo zemědělství ČR). Podle dohody na léta 2000 až 2006 se prostředky nemusí utratit v roce, na který byly přiděleny, ale může se s nimi disponovat ještě v dalších dvou letech. I prostředky pro rok 2000 tedy mohou být čerpány až do konce roku 2002. Zemědělci a představitelé obcí se mohou těšit na první prostředky po certifikaci agentury, tj. zhruba v polovině letošního roku.

PŘIPOMÍNÁME