U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Příkladné LITOMĚŘICE

Kategorie: Speciál – ekologické topení | Autor: lea

V roce 2002 bylo v Litoměřicích instalováno cca 150 m2 solárních kolektorů. Prakticky 90 % instalací bylo provedeno po roce 2000, kdy byly zavedeny městské dotace. Efekt těchto instalací byl prakticky okamžitý, neboť lidé, kteří uvažovali o návratu k vytápění tuhými palivy, až na několik výjimek, přeorientovali svůj zájem na solární ohřev TUV (teplé užitkové vody). Dnes po cca dvou letech lze říci, že se podařilo touto cestou zachovat pozitivní trend v poklesu obsahu oxidu siřičitého i polétavého prachu v ovzduší. V současné době MěÚ Litoměřice eviduje okolo 50 žadatelů a neustále dochází k nárůstu zájmu. Příčina tohoto nárůstu zájmu je jednak v informační kampani a dále v tzv. “sousedské reklamě”, kdy ti, kteří solární ohřev TUV již provozují, realizují roční úspory nákladů ve výši cca 4 až 5 tisíc Kč. Uvážíme-li, že průměrná cena realizace celého zařízení je 100 tisíc Kč, z čehož 30 tisíc Kč může ještě poskytnout SFŽP jako 30 % dotaci a městská dotace činí 20 tisíc Kč, zbývá pro vlastního investora doplatit pouze 50 tisíc Kč z vlastních prostředků s dobou návratnosti v rozmezí 8 – 10 let při současných cenách energie.

Příkladné LITOMĚŘICE