U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZEN STAVEB Z KRÁLOVÉHRADECKA

Kategorie: Dřevostavby pro třetí tisíciletí | Autor: Rb

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Orlice v Hradci Králové se již léta zabývá mimo jiné péčí o dřevěné památky a podporou i propagací bydlení ve stavbách ze dřeva. Jednou z jejích aktivit je založení skanzenu lidové architektury Kapounka. Práce na rozlehlém pozemku na okraji obce Bělečko (nedaleko Třebechovic pod Orebem) byly zahájeny v loňském roce. Snahou je postupně vybudovat lokalitu, do níž by byly přeneseny nebo podle dokumentace doplněny či vybudovány stavby, dokládající podobu lidové architektury této části východních Čech. Nemělo by však jít jen o prosté přemístění staveb, ale také o jejich začlenění do okolního terénu, tedy do zahrady, v nichž budou vysázeny původní krajové druhy ovocných stromů, podél některých komunikací vzniknou aleje stromů, budou obnoveny květnaté louky s pásy ovocných stromů, jak bylo ještě v nedávné minulosti běžné. Vesnička, v níž se objeví trámová zvonička, polabský statek, který se stane správním objektem skanzenu, stodola, špýchar, hospoda, výměnek a roubený patrový vodní mlýn, bude vznikat postupně i proto, že ZO Svazu ochránců přírody ani Občanské sdružení Kapounka prostředky neoplývá. Celý projekt vzniká díky třetímu zřizovateli, Dřevozpracujícímu družstvu Hradec Králové, jehož pracovníci jej prakticky realizují. V doprovodných expozicích by proto měl být prezentován také dřevozpracující průmysl včetně živých provozů tesárny a truhlárny s použitím původních technologií. Do skanzenu bude přemístěno i centrum ekologické výchovy ČSOP, které bude vedle základní informační činnosti propagovat také výhody dřevostaveb z pohledu dnešních uživatelů. Bližší informace o činnosti ZO Orlice a o skanzenu najdete na webových stránkách www.razdva.cz/orlice a www.kapounka.cz, případně můžete kontaktovat ing. Václava Zárubu na adresách zaruba@kapounka.cz nebo orlice@razdva.cz. Ocení spolupráci a zejména eventuální sponzory, jimž není lhostejné, že některé skvosty lidové architektury mohou v příštích letech zcela zmizet z povrchu zemského.

Foto – Trámová zvonička je první hotovou stavbou nového skanzenu

FOTO MARTIN MAŠÍN

SKANZEN STAVEB Z KRÁLOVÉHRADECKA