U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Předzahrádky U CHAT A CHALUP

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Jiří Šindelář ing. Naděžda Sochorová

Architekt vám radí 3.

Jsou to právě předzahrádky, které jsou kolemjdoucím nejvíce na očích a spolu s fasádou domu a plotem jsou vizitkou jeho obyvatel. Proto je moudré se tomuto byť mnohdy malému kousku půdy náležitě věnovat a citlivě jej upravovat.

O předzahrádkách platí více než jinde to, co jsme si řekli v prvním díle, že totiž venkovský prostor těsně souvisí s okolní krajinou. Proto bychom se měli co nejvíce snažit prostor kolem vlastního domu přizpůsobit charakteru místa (typickému krajinnému rázu) a používat staletími osvědčené regionální zvyklosti. Předzahrádka našich babiček se vyznačovala neformálností, ovocnými stromy, kořením a léčivými rostlinami, bohatstvím tradičních květin, někdy loubím nebo lavičkou, na níž se večer sedávalo. Stejně jako domy, tak i předzahrádky v minulosti mnohdy utrpěly, když typická kombinace okrasných a léčivých rostlin byla nahrazena módními úpravami s množstvím konifer (cypřišky, zeravy nebo čínské jalovce), skalek a jiných prvků městských zahrad.

Tvoří s domem společný organizmus

Předzahrádka je zahradní úprava, která úzce souvisí s domem. Výtvarným cílem by mělo být vytvoření určité estetické sounáležitosti průčelí domu a předzahrádek tvarovým a barevným pojetím výsadeb, řešeným např. v souladném nebo naopak kontrastním pojetím (růžově a červeně kvetoucí trvalky před domem s růžovou fasádou, resp. ohnivě červené růže před bílým domem). Stavebními prvky jsou v předzahrádkách brány a branky, ploty, chodníky, schody, někde i náboženské symboly (kříže, sochy). Vhodným a účelným vybavením je lavička umístěná při zápraží, krytá přesahem střechy. Hospodyně v předzahrádkách pěstovaly rostliny používané v kuchyni (pažitka, libeček, dobromysl, tymián), v přírodním léčitelství (levandule, svatolína, šalvěj, mateřídouška, meduňka, máta) a výrazně kvetoucí druhy rostlin a keřů, které používaly i k řezu (pivoňky, zvonky, kopretiny, lilie, jiřiny, šeříky a pustoryly). V oknech se staraly o muškáty, rozmarýn či myrtu. Hospodáři zase v předzahrádkách vysazovali strom. Sortiment a počet okrasných rostlin jsou zde většinou omezeny prostorovými možnostmi. Místo zde mají převážně dřeviny s malými nebo úzkými korunami (hlohy) či ovocné dřeviny – jabloně, hrušně, švestky, třešně, v teplých oblastech pak meruňky a broskvoně), rostliny popínavé po fasádě domu, různých loubích a trelážích (popínavé růže, zimolezy, plaménky apod). Vysoké a rozložité domácí listnaté dřeviny (lípy, duby, javory, jasany) se výrazně uplatňují v předzahrádce u vjezdu do dvora samostatně stojících stavení (Chebsko, Krkonoše, Kopanice) či na širokých kruhových návsích (Jižní Čechy, Tepelsko).

Předzahrádky v kontaktu s okolím

Možná působí zvláštně, že hlavní reprezentativní prostor u domu je oplocen a část námi zdůrazňovaných úprav je tím pádem očím sousedů skryta. Ale vždyť předzahrádky s kuchyňským kořením a pracně získanými okrasnými květinami bylo nutno chránit před volně pobíhajícími domácími zvířaty. Představte si, co mohla způsobit taková mlsná koza! A co dnes různí nenechavci… Vzhled plotu by měl navazovat na architekturu domu, tak, aby oplocení bylo jejím určitým pokračováním či dokončením. Toho lze dosáhnout jednak uspořádáním (prkna či latě svisle nebo naopak vodorovně), barevností (barva plotu totožná s barvou podhledů chalupy a dřevěného štítu) a použitým stavebním materiálem (zděný plot s vápennou omítkou u stejně omítaného domu či plot se sloupky ze stejného kamene jako překlad vstupu). Nízké nebo žádné oplocení se uplatňuje především ve vesnicích se soustředěnou zástavbou (tzv. ulicovky), kde předzahrádky tvoří souvislý pás zeleně a jsou tedy nejen součástí jednotlivých stavení, ale i důležitým a pro vzhled a charakter vesnice určujícím prvkem veřejné zeleně (zejména jihomoravské vesnice). Tyto předzahrádky by měly vyjadřovat oficiální vstup do domu, ale zároveň tvořit jednotu s celou úpravou ulice. Cílem vztahu předzahrádky k uličnímu prostoru je ucelená kompozice ulice jako celku. Jejich úprava by měla být tedy estetická, spíše střídmější, bez výraznějších dominant. Vždy je vhodné, pokud se určitý prvek předzahrádek (stejný druh keře, kvetoucí trvalka či tvarovaný živý plot) objevuje po celé délce ulice.

Inspirace jako zdroj poznání

Na obrázcích je znázorněna předzahrádka typická pro mnoho stavení i různých míst naší republiky. V jednotlivých fázích je zřejmá prostorová a výšková vyváženost použitých rostlin. Ty vyšší, převážně dřeviny, jsou vysazeny v meziokenních prostorech a na nárožích domu tak, aby co nejméně zabraňovaly pronikání světla malými okénky do světnice. U vstupu do dvora je růžově kvetoucí hloh (Crateagus oxyacantha ‘Paul’s Scarlet’) s malou korunou. Ve druhém rohu je ve výsadbě použit výrazně fialově kvetoucí a vonící keř šeříku (Syringa vulgaris). Tyto dřeviny doplňují různě vysoké a různě dlouho kvetoucí trvalky. Výškově jsou vysazeny pro pohled z oken, a to tak, aby nižší byly v popředí a ty vysoké (janeba, řebříček) u plotu. Jsou zde vysazeny i z praktických důvodů. Jednotlivé plotové dílce totiž slouží jako jejich přirozená opora a zabraňují rozklesání. Vysoké trvalky tedy tím, jak mezi laťkami prorůstají z předzahrádky ven, okrašlují i veřejný prostor, Léčivé a aromatické rostliny zde zastupuje dobromysl (Origanum vulgare ‘Aurea’), šalvěj (Salvia nemorosa) a kontryhel (Alchemilla mollis). Podrost tvoří fialově kvetoucí zběhovec (Ajuga reptans), který dokáže dokonale zabránit růstu plevelů. Aby i v předjaří byl pohled z oken na předzahrádku lákavý, je vhodné použít na okraj záhonů a volně do trávníku cibuloviny (krokusy a sněženky). Krásnou a typickou rostlinou pro venkov jsou náprstníky, které se mohou po předzahrádce samovolnými výsevy samy rozšiřovat. Společnost a popředí kvetoucímu záhonu pak tvoří zelený trávník s lavičkou u stěny domu. Někdy je vhodné doplnit trvalkové záhony stálezelenou dřevinou, jako je mahónie (Mahonia aquifolium) nebo zimostráz (Buxus sempervirens). Při utváření předzahrádek je nutno pozorovat okolní prostředí a inspirovat se starými zahrádkami či obrázky. Jen se podívejte, jak bývaly pěkné! Pomůže nám to i s orientací při výběru vhodných a odolných květin, dřevin a materiálů, aby se předzahrádka stala ozdobou domu a zapadala dobře do okolí. Pokud si však nevíte rady, nebo nechcete experimentovat, bude lepší obrátit se na odborníky, kteří doporučí tu nejvhodnější a ušetří vás možných zklamání.

PROPARK – ateliér zahradní a krajinářské architektury

Vítězná 30, Karlovy Vary 360 01

Tel.: 017/3235244

e-mail:propark@seznam.cz

Předzahrádky U CHAT A CHALUP