Předzahrádka reprezentuje

předzahrádky na vesnici

Neoplocené plochy předzahrádek dávají možnost majitelům domů je osázet. Foto: Martina Lžičařová

Mnohdy jsou předzahrádky pro dojem z celé obce důležitější než samotné domy. Mohou být podstatným příspěvkem k množství zeleně i sjednocujícím prvkem vesnické architektury.

Problematika předzahrádek se samozřejmě týká i městských domů, ale vzhledem k zaměření našeho časopisu máme na mysli spíše prostory před domy a chalupami, které jsou součástí vesnické architektury nebo už zmíněnými sjednocujícími prvky podoby obcí, především těch s řadovou zástavbou. Plochy zeleně před domy jsou totiž často v majetku obce. A záleží na zvyklostech v daném místě nebo na místních vyhláškách, zda obec nechává v péči o tyto pozemky volnou ruku majitelům domů, nebo jestli se na starosti o ně nějak podílí a tím pádem může jejich vzhled a kvalitu nějak ovlivnit nebo občany přímo motivovat k jejich údržbě a kultivaci.

předzahrádka řadového domku

Domek Brigity Petrášové odděluje minizahrádku pod okny od plochy zeleně mezi domem a silnicí, kde se dá i posedět ve stínu stromu. Foto: Richard Guryča

Proč jsou předzahrádky důležité

Předzahrádky mají estetickou funkci. V sídlech, kde je zvykem a pýchou obyvatel dokonalá úpravnost takových pozemků, máte pocit, jako byste se procházeli parkem. Nevylučuje to možnost využít je třeba k parkování, ale většinou lidem dojde, že proměnit zatravněné či květenou osázené plochy ve vydlážděná stání je krátkozraké. Zeleň v ulicích je vzhledem ke vzrůstajícímu počtu suchých a horkých letních dnů nesmírně důležitá, ať už sdílíte obavy z klimatické změny, nebo jen trpíte vedrem. Ideální jsou kombinace travnatých ploch se stromy a keři a trávu je samozřejmě lepší pořád dokola nesekat jako fotbalové hřiště, i když je taková úprava pro mnoho lidí zdrojem uspokojení. Ale právě u předzahrádek k tomu většinou není žádný rozumný důvod a vlhkost a svěžest udrží vzrostlý trávník mnohem lépe než spálené vyprahlé strniště. Většina obcí však podobu předzahrádek i péči o ně nechává na majitelích domů, protože nemá příliš mnoho účinných nástrojů, jak tyto plochy sjednotit nebo alespoň jak docílit jejich maximálního využití ve prospěch vzhledu obce a co nejkvalitnějšího prostředí k životu v nich.

předzahrádka

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se můžete inspirovat i předzahrádkou, která sloužila k pěstování bylin a květin pro valašskou usedlost. Foto: Shutterstock

„U nás jsou předzahrádky ve většině případů ve vlastnictví obce, ale převážně o ně pečují majitelé domů, bohužel ve stylu, který se líbí jim,“ zmiňuje starostka Morkůvek na Břeclavsku Brigita Petrášová. Sama v obci opravila jeden z původních domků a její předzahrádka je ukázková. Před několika lety nám studenti lednické Zahradnické fakulty Masarykovy univerzity navrhli styl předzahrádek vhodných na vesnici a tato doporučení jsme předali občanům. Řídí se jimi však jen málokdo. Někdy se potýkáme i s výsadbou stromů bez předchozího projednání s obcí. Velkým problémem je v těchto pásech před domy často existence sítí, nad kterými se stromy vysazovat nesmí,“ připomíná starostka důležitý bod problematiky předzahrádek, protože i když je výsadba stromů obecně žádoucí a prospěšná, má svá pravidla. A zmíněné omezení v souvislosti s rozvody kanalizace, elektřiny, plynu či dalších kabelových sítí je nutné brát v úvahu.

lidová architektura

Lidová architektura využívala každého kousku pozemku, i když vedl chodník přímo pod okny. Na snímku je chalupa v Příkazech na Hané. Foto: Shutterstock

Před rekultivací předzahrádky

Hodláte-li dát předzahrádce před vaším domem nebo chalupou co nejvíce reprezentativní podobu a zároveň užitkovou hodnotu, řiďte se jednoduchými pravidly. Nejprve je třeba zjistit, kdo pozemek vlastní. Pak je dobré zajít na obecní úřad, kde jsou běžně k dispozici mapy sítí, územní plán a z něj vyplývající omezení a v některých obcích i vyhlášky, které využití předzahrádek upravují. Platí, že pokud je pozemek váš, máte poměrně volnou ruku, ale úplně zase ne. Týká se to už zmíněné výsadby, ale i budování plotů či zídek nebo například zpevnění povrchu dlažbou pro parkování. Někdy můžete zjistit, že obec majitele i uživatele předzahrádek motivuje třeba tak, že za určitých podmínek zajišťuje pravidelné sekání trávníků, závlahu, nebo dokonce servis zahradnických firem, které čas od času zkultivují stromy nebo keře.

Pravidla předzahrádky

  • Důležitá je i zavedená úprava ploch v obci, kterou je vhodné respektovat.
  • Stromy v ulicích jsou žádoucí, ale než je začnete sázet, zjistěte, zda je to možné.
  • Využití předzahrádky k parkování nemusí nutně znamenat nahrazení trávy dlažbou, někdy postačí zpevnění a drenáž.

Text: Richard Guryča
Foto: Richard Guryča, Martina Lžičařová, Marie Rubešová a Shutterstock

Předzahrádka reprezentuje