U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Povodeň nás nezaskočí

Kategorie: Stavba | Autor:

Ochrana staveb v zátopových oblastech

Jde o pravidla, která je třeba uplatnit před výstavbou; je však jistě prospěšné přiměřeně jich využít i u budov stávajících. Tento soubor zásad a znalostí si však nečiní nároky na úplnost.

Svažitý terén je třeba zabezpečit proti podemletí a odnesení zeminy z paty svahu při zatopení (terénní úpravy nesmějí zhoršit odtokové poměry, usiluje se o opak).

* Drobné stavby a skladování materiálu řešit tak, aby nemohly stavbu při povodni poškodit a neohrožovaly ani bezpečnost okolních staveb, zejména těch po proudu.

* Drobné stavby kotvit alespoň jednoduchým způsobem (nejlépe poradí statik znalý místních poměrů).

* Využít drobných objektů a terénních úprav k odklonění hlavního proudu vody a plovoucích předmětů mimo stavbu (vyplatí se, je-li i stavba bez zbytečných výstupků).

* Oplocení upravit tak, aby se na ně nemohly zachytit splavované větve, popř. je postavit sklopné.

* Založit stavbu do podloží, které prakticky nemění své charakteristiky při zatopení a jehož materiál nehrozí vyplavením (např. bodové základy ve větší než běžné hloubce).

* Kotvit stavbu, její základy i jednotlivé části vůči vztlaku při zatopení okolí.

* Spodní stavbu dimenzovat na namáhání při rychle proudící vodě (předpokládat i namáhání rázy plovoucích předmětů).

* Výplně otvorů by měly být pevně kotvené a uzavíratelné, kompletované vnějšími ochrannými prvky (okenice, žaluzie, doplňkové vnější dveře otvírané ven, rozdělené po výšce tak, aby byly i po částečném zaplavení průlezné).

* Povrchové úpravy konstrukcí by měly být paropropustné, omyvatelné, s přiměřenou hydroizolační odolností.

* Energetická a technologická centra stavby neumísťovat do zatopitelné části stavby.

Šála a kol.

Povodeň nás nezaskočí