U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Použití moderních izolačních a sanačních hmot při výrobě a opravách rodinných domků a …

Kategorie: | Autor:

Staré, ale mnohdy i nové objekty často trpí působením vlhkosti. Voda do budovy proniká různými cestami, například vzlínáním, v objektu kondenzuje vlivem špatných tepelných izolací, zatékáním střechou, špatnými okapními svody apod. Velké škody působí vlhkost nejen na stavbách starých, ale rovněž v novostavbách, kde byly při výstavbě zvoleny špatné technologické postupy, či práce byla nedbale provedena. Rovněž změna hydrologických poměrů v blízkosti objektu působí zpravidla nečekané změny vlhkosti základů a zdí. Zamokření může být způsobeno zanesením, přerušením stávajících drenáží. Rovněž zřízení asfaltových povrchů kolem objektu někdy způsobí, že voda se nemůže odpařovat a shromažduje se kolem základů. Také netěsnosti kanalizačních jímek, nádrží na dešťovou vodu, bazénů či šachet způsobuji podmáčení základů, a tím nemilé překvapení pro majitele. Objekt může rovněž trpět nevhodným užíváním, či lépe řečeno neužíváním, kdy je nedostatečně větrán, není vytápěn a tím neúměrně chátrá. Odstraňováním vlhkosti stavebních konstrukcí a zatékáním do objektů se již dvanáct let zabývá pražská firma Nekap, s.r.o. Tato firma licenčně vyrábí kanadskou krystalickou izolaci Xypex. Touto hmotou lze zamezit průniku vody stěnami a dnem betonových šachet, jímek, sklepů, bazénů, opěrných zdí a podobně. Předností je, že se dá aplikovat z kteréhokoliv strany mokré betonové konstrukce, neboť produkuje krystaly, které vrůstají do betonu. Tyto krystaly utěsní pórový systém a postupně vysuší betonové stěny do hloubky mnoha desítek centimetrů. Tato izolace se nedá propíchnout, či jinak poškodit, a proto je i velice vhodná na izolaci podlah, či základových pasů. Pro zastavení vody pronikající skrze cihelné konstrukce je vhodné použít malty obsahující tuto krystalickou izolaci. Je účinná na spárování mokrého kamenného zdiva v podzemních prostorách. Pomocí této malty, vyráběné pod názvem Waterfix, lze zastavit i průsaky několik metrů pod hladinou podzemní vody. Waterfix i další prefabrikované maltové směsi vyráběné firmou Betosan s.r.o., nalézají uplatnění při reprofilaci vodou poškozených betonových konstrukcí. Náhradou podřezávání mokrého zdiva je beztlaká injektáž pomocí hmoty Freezteq, která je patentována ve Velké Británii a zámoří. Jedná se o vysoce účinný systém, spočívající v zasunutí zmrazených silikonátových tablet do předvrtaných vodorovných otvorů ve zdivu. Otvory mají průměr 22-24 mm a vrtají se zpravidla do spáry. Tablety ve zdivu difundují a vytvoří vlhkuvzdornou bariéru, která zabrání dalšímu průniku a vzlínání vody. Difuse je totiž technicky nejúčinnější metoda pro rovnoměrné zavedení chemických látek do zdiva. Účinná látka sleduje kapilární cesty v maltových spojích a zdicím materiálu a ukládá se přirozeně do míst, kde je jí třeba. Freezteq je vhodný prakticky na všechny druhy zdiva, při jakékoliv tloušťce zdi.

Použití moderních izolačních a sanačních hmot při výrobě a opravách rodinných domků a …