U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pojďte si hrát

Kategorie: Zábava | Autor: AL

Luštění křížovky je vlastně jakousi hrou a zábavou zároveň. Většinou však samotářskou. Proto jsme se rozhodli, že tuto křížovkářskou stránku rozšíříme o návody na různé společenské hry. V jednotlivých návodech pak vždy bude skryta i tajenka křížovky. Až tedy v klidu doluštíte, třeba si rádi s rodinou nebo s přáteli zahrajete některou z her, které vám budeme po celý rok představovat. Dnes vám nabízíme hru, v níž formou soutěže hráči představují alegorické sochy ze zámku Kuks u Dvora Králové. Sochy z Kuksu patří k nejcennějším barokním památkám u nás a zobrazují jedenáct lidských ctností, ale i řadu neřestí. Jsou tak věrné a výstižné, že každý vnímavý divák pozná, kterou z těch hezkých i nepěkných vlastností socha představuje. Účastníci hry je nejprve vyberou podle jednotlivých soch a každý je napíše na lísteček, který vloží do společného klobouku. Mělo by jich být tolik, kolik je hráčů. Ještě než začneme losovat, připomeňme si, o které ctnosti a neřesti jde: Ctnosti – víra, naděje, láska, trpělivost, moudrost, statečnost, cudnost, píle, štědrost, upřímnost, spravedlnost. Neřesti – pýcha, lakomství, závist, smilstvo, obžerství, hněv, lenost, zoufalství, lehkomyslnost, pomluva, lstivost. Každý hráč jednu z vybraných vlastností z klobouku vytáhne. Před ostatními musí zůstat utajeno, o jakou se jedná a kterou bude později předvádět. Hlavním těžištěm jsou samozřejmě pantomimické schopnosti, ale je možno použít i drobných pomůcek a rekvizit, které narychlo seženeme. Na předvádění můžeme určit časový limit, během něhož ostatní hráči tipují, co asi předváděná socha znázorňuje. Svůj tip si každý poznamená. Vítězem se stává socha, jejíž vlastnost uhodlo nejvíce soutěžících. A víte, kdo je autorem skutečných barokních soch na Kuksu? Pokud byste si přece jen nemohli vzpomenout, najdete jeho jméno v dnešní tajence.

Pojďte si hrát