U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podlahové vytápění

Kategorie: Teplo domova | Autor: Miroslav Petr

Komfort pro každého

Mít doma příjemné teplo i v nejtužších mrazech je dnes samozřejmostí. Moderní topné systémy si dokáží poradit s jakýmkoliv počasím a tak zbývá jen rozhodnout, jaký systém vybrat

Stále oblíbenějšími se stávají velkoplošné sálavé systémy – podlahové, stěnové nebo stropní. Dnešní novostavby mají velmi dobré tepelné vlastnosti a tyto systémy tak i při nízkém plošném příkonu dokáží vyhřát místnost na požadovanou teplotu. Navíc díky oteplení konstrukcí docílíte tepelné pohody již při nižší teplotě vnitřního prostředí a to je nezanedbatelná úspora. Charakteristickým rysem těchto systémů je dokonalejší rozložení teplot v místnosti a zdravější klima (vyšší vlhkost vzduchu, nižší prašnost prostředí). Je to vytápění, které je komfortní, úsporné a přitom nijak nenarušuje interiér.

No a dál…?

K podlahovému vytápění je potřeba vybrat vhodnou krytinu. Nejméně vhodné jsou koberce, naopak nejvhodnější je keramická dlažba – tu si ale většina z Vás do obývacího pokoje asi nedá. Jakou podlahu tedy zvolit?

Podlahové vytápění pod plovoucí podlahou?

Zažitým názorem je, že pod laminátové podlahy nelze instalovat podlahové vytápění. Je to však názor mylný, laminátová podlaha totiž vede teplo relativně dobře. Podmínkou je zvolit vhodný topný prvek, který zaručí rovnoměrné rozložení teploty v celé ploše a současně nedojde k překročení maximální povolené teploty 27-28°C. Tyto požadavky ideálně splňují podlahové topné fólie ECOFILM. Dlouhodobé zkušenosti především ze Skandinávských zemí také vhodnost této kombinace potvrzují.

Topné fólie

Topné fólie se umisťují přímo pod laminátovou podlahu, na rozdíl od jiných systémů, které jsou až pod vyrovnávací izolací v betonové vrstvě. Tím je dosaženo vyšší účinnosti a pružnosti systému. Topná fólie hřeje rovnoměrně v celé ploše a její výkon je dimenzován tak, aby nemohlo dojít k přehřátí podlahy. Fólii lze položit do celé plochy, ale třeba také jen před sedací soupravu v pokoji. Díky minimální tloušťce (0,4 mm) nedochází k žádnému navýšení konstrukce a fólii lze instalovat i dodatečně nebo při rekonstrukcích, bez nutnosti složitého bourání skladby podlahy. Instalace je velmi snadná a rychlá, fólie se vyrábí v rolích šířky 60cm. Z role se odstříhávají pásy potřebné délky, které se pokládají vedle sebe a propojují pomocí vodičů. Fólii lze stříhat každé 2 cm, takže ji lze instalovat do jakékoliv plochy. Koupit ji ale můžete také již nastříhanou v sadách pro svépomocnou instalaci.

Sady pro svépomocnou instalaci – ECOFILM Set

Jedná se o pás podlahové topné fólie, opatřený připojovacími vodiči. Sady se vyrábějí s různými délkami fólie, takže si je koupíte v délkách, které Vám nejlépe vyhovují. Pásy jednoduše položíte vedle sebe a připojovací vodiče podél stěny vyvedete do instalační krabice. V instalační krabici se vodiče propojí a vedou dále do termostatu. Zde už však budete pravděpodobně potřebovat pomoc odborníka – elektrikáře, který fólie zapojí. Výhodou těchto sad je hlavně to, že nemusíte doma provádět připojování vodičů k fólii a pokládku si tak můžete provést sami, nebo ji může zvládnout firma pokládající laminátovou podlahu. Topné fólie jsou vysoce komfortní a ekonomický způsob vytápění a můžou být hledaným řešením právě pro Vás. A rada na závěr ? Pamatujte, že nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujete. Dobře zateplený dům je cestou k minimalizaci nákladů na vytápění a to bez ohledu na to, jaký systém jste zvolili.

FENIX Trading spol. s r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník

www.fenixgroup.cz

Obrázek

Křivky rozloženi teplot: žlutá – ideální, modrá – vytápěni radiátory, červená – podlahové vytápěni

Obrázek

1 – plovoucí podlaha

2 – potythynelová folie – parozábrana

3 – topná fólie ECOFILM F

4 – vyrovnávací izolace (např. polyplan ti. 4 mm)

5 – podklad (typicky beton)

Popisy k obrázkům

Topná folie ECOFILM

Podlahové vytápění