Ploty ochraňují váš svět

Kromě bariéry proti nezvaným hostům či nechtěným pohledům zvenčí však ploty představují i nepřehlédnutelnou součást architektury domu a velmi ovlivňují jeho vzhled.

Plot může úroveň bydlení v domě i pobyty v rekreačním objektu výrazně ovlivnit k lepšímu. Oplocený pozemek skýtá větší soukromí a dává domu či chalupě jasný řád, můžete bez obav vypustit na zahradu malé děti i psa, plot je psychologickou bariérou pro zloděje, i když obvykle není nepřekonatelný.

Nemáte-li plot, počítejte s tím, že jeho stavba je pracná, může stát i dost peněz a v mnoha případech si nemovitost nemůžete oplotit jen tak čímkoli, co vás napadne (viz níže v článku).

Stavbu plotů však lze zvládnout vlastními silami a bez speciálního nářadí, i když zapůjčení profesionálního motorového půdního vrtáku či zatloukače kůlů není od věci a zadáním stavby oplocení odborné firmě získáte profesionálně odvedenou práci i se zárukou.

Bariéra z dřevěných kůlů a tzv. lesnického pletiva je především praktickým řešením oplocení pozemku. Takový plot lze poměrně rychle postavit, ale i snadno odstranit, chcete-li ho nahradit bytelnějším. Foto: Richard Guryča

Bariéra z dřevěných kůlů a tzv. lesnického pletiva je především praktickým řešením oplocení pozemku. Takový plot lze poměrně rychle postavit, ale i snadno odstranit, chcete-li ho nahradit bytelnějším. Foto: Richard Guryča

Plánování je základ

Začněte konfrontací vaší ideální představy o podobě plotu s realitou: zjistěte na stavebním úřadu, co vlastně můžete, ať už jde o výšku, materiál, či některé detaily. Mnohdy nebudete muset řešit s žádnou institucí téměř nic, někdy však ano a nemá smysl pouštět se do stavby dřív, než budete znát případná omezení. Obnovit původní plaňkový plot kolem chalupy je z hlediska rozhodování jasné, ale jeho případná náhrada za vyšší oplocení, zídku či ohradu může narazit na problém s památkáři či s místními stavebními vyhláškami v některých obcích.

Není-li kolem vámi vlastněného objektu dosud plot vůbec žádný, ověřte, zda je ho tam vůbec možné postavit. Měl by samozřejmě být v souladu s architekturou chaty či chalupy, případně je dobré zvolit neutrální a nenápadné oplocení, které splní účel, ale nebude vizuálně příliš narušovat. Například masivní „zámecký“ kovaný plot většinou není vhodný k přízemní venkovské chalupě a plaňky a dřevěné sloupky nebudou v souladu se strohou novostavbou.

Dřevěný plot lze postavit i z koupených latí a desek, jen bude ve finále vypadat až strojově přesně a prospěje mu transparentní lazura, která zachová částečně viditelnou kresbu dřeva. Foto: Shutterstock

Dřevěný plot lze postavit i z koupených latí a desek, jen bude ve finále vypadat až strojově přesně a prospěje mu transparentní lazura, která zachová částečně viditelnou kresbu dřeva. Foto: Shutterstock

Kdo je zodpovědný?

Pokud máte mezi svým pozemkem a sousedem zídku, živý plot či potok, je to podle zákona tzv. rozhrada a platí, že by se každý ze sousedů měl starat o svoji polovinu. V případě plotu je tomu ale jinak. Zodpovědnost udržovat jej v dobrém stavu má vlastník plotu. Pokud se tedy oplocení mezi vašimi pozemky vytrácí či chátrá, máte právo po sousedovi požadovat obnovu, stejně jako když soused plot vůbec nemá a například jeho zvířata vám chodí na pozemek. V takovém případě je zákon na vaší straně a povinnost oplotit pozemek, pokud by se sousedem nebyla řeč, může dokonce uložit soud. V některých případech se připravte na jednání s památkáři či odborem životního prostředí.

Vaše nemovitost se možná nachází v památkově chráněné oblasti. Je dobré tuto informaci ověřit v katastru ještě před začátkem plánování projektu, jelikož v tomto případě mohou mít památkáři na oplocení specifické nároky. Po získání jejich souhlasu ale už nemáte povinnost stavbu ohlašovat ani žádat o další povolení stavební úřad.

Kombinace zděných sloupků i podezdívek a kovových dílců je z hlediska ochranného efektu vynikající, ale nehodí se všude a mnohde vám ji ani nedovolí postavit (Foto: Lamark)

Kombinace zděných sloupků i podezdívek a kovových dílců je z hlediska ochranného efektu vynikající, ale nehodí se všude a mnohde vám ji ani nedovolí postavit (Foto: Lamark)

Pokud stavíte plot okolo objektu zasazeného v nezastavěném území, např. přímo na samotě či mimo zastavěné území obce, je nutné nejen povolení stavebního úřadu v podobě územního souhlasu, ale i vyjádření odboru životního prostředí (či příslušné CHKO). Záleží i na územním plánu obce a také stanovisku zastupitelstva. I v případě, že se vaše nemovitost nachází na konci obce a sousedí například s pastvinami, je dobré probrat stavbu či větší rekonstrukci plotu s majitelem sousedícího pozemku, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem, kdy by soused mohl mít problém s tím, že při práci vstupujete na jeho pozemky.

Ploty ze dřeva je potřeba pravidelně natírat a opravovat, nejsou na věky. Výhodou je u nich to, že lze vše zvládnout svépomocí. Foto: Shutterstock

Ploty ze dřeva je potřeba pravidelně natírat a opravovat, nejsou na věky. Výhodou je u nich to, že lze vše zvládnout svépomocí. Foto: Shutterstock

Ohláška a povolení

Se stavebním úřadem je nutné komunikovat v případech, kdy plot hraničí s veřejnou komunikací, kterou je veřejné prostranství, silnice i obyčejný chodník. Protože většinou probíhá stavba plotu na hranici pozemku, je třeba mít i souhlas sousedů. To platí i v případě, že se chystáte na takovou rekonstrukci plotu, u které změníte charakter oplocení (měníte materiál, výšku či stavíte nové sloupky).

Stavebnímu úřadu v tomto případě dodáte kromě oznámení záměru také jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy, které vám dodá i firma zhotovující váš nový plot. Získat byste také měli stanovisko vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, pokud stavbě plotu předchází terénní úpravy, respektive hloubení.

„Pokud si budujete plot, který je vyšší než dva metry a opěrná zeď vyšší než jeden metr, měli byste si vyžádat územní souhlas stavebního úřadu,“ říká Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark vyrábějící ploty, vjezdové brány a branky.

Pro a proti

Drátěný plot

Existuje mnoho variant drátěného pletiva včetně poplastovaného, podobně zle vybírat i sloupky. Stavba je rychlá, ploty jsou stabilní, nevyžadují údržbu. Pletivo i sloupky jsou dražší, nechráněné korodují.

Dřevěný plot

Chalupám a chatám sluší, lze využít dřevo z vlastních zdrojů. Nevýhodou je nutnost víceméně neustálých oprav a údržby, opět však lze pracovat s vlastním nebo všude snadno dostupným materiálem.

Kovový plot

U svařovaných a kovaných plotových dílů je nutné počítat s vyšší investicí i s tím, že se podobné oplocení nehodí všude. Můžete však získat trvanlivý, odolný a krásný plot, čas od času bude pravděpodobně vyžadovat obnovu nátěru.

Text: Richard Guryča
Foto: Autor a Shutterstock

Ploty ochraňují váš svět