Jak vyhrát nad mšicemi

Rubrika: Zahrada

Mšice vám mohou zdevastovat zahradu. Patří k nebezpečným a bohužel velmi rozšířeným škůdcům na rostlinách i stromech. Zvítězit se nad nimi dá, ale je třeba začít bojovat co nejrychleji.

Čím dříve mšice na zahradě objevíte, tím snadnější a účinnější bude jejich likvidace. Zvlášť pro méně zkušené zahrádkáře je tedy důležité naučit se odhalit působení tohoto nevítaného škůdce hned na počátku. Existuje zhruba dva tisíce druhů mšic, které dokážou napadnout a zničit téměř všechny zahradní rostliny. Vysávají z nich šťávu a mohou rovněž přenášet řadu chorob, které napadené rostliny dále poškozují.
Rozpoznat napadení rostlin mšicemi lze podle zkroucených a povadlých listů, které ztrácejí barvu. Postupně se na nich rozšiřuje také černý mazlavý povlak. Pokud listy otočíte, uvidíte, že jsou mšicemi obsypané, v počátcích rozšíření nákazy to však nemusí být patrné na první pohled.
Přítomnosti mšic může nasvědčovat také zvýšený výskyt mravenců. Ty přitahuje sladká medovice, kterou mšice produkují.

Napadení rostlin mšicemi se viditelně projeví zejména na listech, které se kroutí a ztrácejí barvu

Příroda i chemie

Zahrádkáři s tradičním přístupem obvykle vytáhnou do boje proti mšicím s některým z vyzkoušených chemických prostředků. Speciální postřiky na hubení mšic jsou velmi účinné, ale také poměrně agresivní a vyžadují opatrnost při používání.
Méně drsné jsou některé insekticidy na přírodní bázi nebo nasazení přírodního predátora, jako je slunéčko sedmitečné (Coccinela septempunctata), zlatoočko (Chrysopa vulgaris) nebo parazitická vosička Aphidius colemani. Nutno ovšem připomenout, že méně agresivní insekticidy na přírodní bázi nebývají dostatečně účinné v případě velkého rozšíření mšic a vysazené predátory pak často ohrožují mravenci.

Mšice mají i řadu přirozených nepřátel včetně slunéček

Nejen na mšice

Chemické přípravky proti mšicím jsou běžně dostupné a některé z nich mají i širší spektrum využití. Liší se v řadě detailů, a i když jsou vysoce účinné, může jejich efekt zbytečně omezit příliš vysoká či nízká teplota, nesprávný způsob aplikace nebo špatné ředění. Se specifickými požadavky na použití každého z vybraných postřiků se předem seznamte a pozorně čtěte manuály a návody k použití. Jen tak se vyhnete možným problémům a dalším škodám.
I na jiné škůdce účinkuje například oblíbený Mospilan. Jde o postřikový systémově působící insekticid, který zakoupíte ve formě vodou rozpustného prášku v baleních o různé hmotnosti podle toho, jaké množství v zahradě využijete. Výrobci ho doporučují k hubení širokého spektra živočišných škůdců, zejména savých a žravých. Kromě mšic či vlnatky krvavé je Mospilan účinný při likvidaci mandelinky bramborové, obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců.
Přípravek prostupuje celým profilem listu a v rostlině je rozváděn vzhůru do nově rostoucích listů, nikoli ke kořenům. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách a vyznačuje se rychlým počátečním působením v porostu. Nevadí mu vyšší teplota při postřiku. Spektrum účinnosti Mospilanu zahrnuje škůdce řepky, jádrovin, peckovin, brambor, obilovin, luskovin či zeleniny. Ochráníte jím však i kukuřici, řepu, slunečnici nebo chmel.

Kolonie žravých mšic napáchají nepříjemné
škody i na listové zelenině

Dalším doporučovaným prostředkem je Decis AL. I v tomto případě jde o silný chemický insekticid, který ochrání rostliny a stromy proti savým a žravým škůdcům. Vedle mšic jsou to například molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli. Postřik Decis AL je připravený k okamžitému použití bez ředění, litrové balení umožňuje aplikaci přímo z rozprašovače.
Decis AL neúčinkuje systematicky, postřik tedy musí rovnoměrně zasahovat všechny části rostlin. Nižší teploty jeho účinnost nesníží, ale při použití roztoku za teplot nad 24 °C se to stát může. Předejít tomu lze jeho aplikací časně z rána nebo ve večerních hodinách, kdy je chladněji. Důležité je listy a stonky postřikovat ze vzdálenosti 15 až 30 cm, aniž by roztok po rostlině stékal. Ošetřete celou rostlinu včetně spodní strany listů a opakujte to podle potřeby po sedmi až čtrnácti dnech až do vymizení škůdců.
U jabloní doporučuje výrobce použití přípravku Decis AL proti mšicím (a rovněž housenkám a merám) na jaře, kdy raší pupeny. Hubit s ním lze i zavíječe a obaleče jablečného či ploštice, proti těmto škůdcům však zasahujte zhruba v polovině června.

Když jsou stonky květin či rostlin mšicemi
obsypané, pomůže už zpravidla jen chemie

Pouze na mšice

Zvláště zkušenější zahrádkáři vyhledávají rovněž takzvané selektivní insekticidy, které mají omezené spektrum účinnosti vůči vybraným škůdcům. Důvodem může být například snaha ušetřit přirozené nepřátele některých škůdců.
Příkladem takového výrobku je Pirimor 50 WG určený pouze k hubení mšic. Jde o selektivní systémový insekticid s hloubkovým a dlouhodobým účinkem. Vzhledem k jeho účinnosti pouze na mšice a schopnosti šetřit jejich přirozené nepřátele přispívá k rychlejšímu obnovení ekologické rovnováhy prostředí. Představuje účinnou obranu proti mšicím, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Aplikuje se postřikem nebo rosením v množství a v poměru, který pro jednotlivé druhy rostlin upřesňuje přiložená tabulka.
Stejně jako u jiných insekticidů je i v případě Pirimoru 50 WG nutné dbát o dodržení ochranné vzdálenosti od povrchových zdrojů vody. Ta se pohybuje od šesti do čtrnácti metrů.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Jak vyhrát nad mšicemi

Jak vyhrát nad mšicemi