Plánujeme jezírko: kde a jaké

Jezírko je poezie i zábava: voda obohatí zahradu o příjemné mikroklima, vodní druhy rostlin a živočichů a někdy i o možnost příjemného vykoupání. A k tomu máte to nejlepší místo pro vodníka – či vodnici.

Možností je nepřeberně: Jedno jezírko či soustava dvou až tří vodních ploch, propojených do kaskády? Malé modré očko nebo pořádná fazole, vhodná ke koupání? Hned u terasy domu nebo stranou v klidné partii zahrady?
Pokud vám v hlavě zraje plán, ale nevíte kam a jak velké jezírko zbudovat – zkuste to nanečisto: vezměte do ruky zahradní hadici nebo písek a vytyčte si jeho plochu zkusmo.

Laminátové nebo foliové?
+ Laminátové jezírko umožňuje vymodelovat si libovolný tvar, ale vyžaduje pevný podklad a občasnou kontrolu.
+ Další možností je dříve masově používaný a osvědčený beton. Opět je velmi důležitý kvalitní podklad, ve kterém dešťová voda nebude vymílat dutiny. Okraje betonového jezírka musí být dostatečně šikmé, aby je přes zimu nepoškodil led. Povrch je třeba impregnovat kvalitním hydroizolačním nátěrem.
+ Nejpopulárnějším typem současnosti je jezírko fóliové. Odborná firma dokáže z fólie svařit jakýkoli tvar. Fólie se podkládá geotextilií, podklad musí být dokonale uhlazený.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Voda v zahradě:

Využíváte dešťovku?

Dekorativní vodní nádržky

Živá voda na zahradě

Kvalita vody

Zavlažování zahrady má svá pravidla

________________________________________________________________________

Aby jezírko žilo…
V jezírku je nutné zajistit proudění uzavřeného okruhu vody s možností přidávání i vypouštění. Obvykle přidáváme i filtraci. Jen vypustíme UV zářič i ozonizátor, abychom nevyhubili bakterie zajišťující podstatnou část čištění vody. Okysličení napomůže i malý vodopád nebo vodotrysk. Odtok zajistíme mřížkou, aby se neucpával spadaným listím.
V úvahu je nutné vzít i specifické faktory jako je oslunění jezírka, míra předpokládaného znečistění (koupací jezírka) a pH vody.
Důkazem, že okolní příroda jezírko přijala, je to, že se do něj nastěhuje život, tedy fytoplankton, bakterie, prvoci, vířníci, perloočky a další zooplankton. Sami pak přírodě napomůžeme tím, že do vody vysadíme ryby.

Kvalita vody – rostliny a ryby
Jedna třetina vodní hladiny by měla být osázená rostlinami. To odpovídá uzavřenému rostlinnému pásu okolo celého rybníčku.
Jezírko s rybkami musí mít minimálně metrovou hloubku – jezírko tak v zimě nezamrzne a omezuje se i jeho přehřívání v létě. Na jeden m3 vody by nemělo připadat víc než 1 kg ryb.


Největší žrouti dusíku
Nejvýkonnějšími čističi jezírek jsou kosatce, rákos a lekníny. A hned za nimi prustka obecná, šmel okoličnatý, zevar, orobinec a puškvorec obecný. V osluněných nádržích se jako čističi nejlépe uplatňují lekníny, u jezírek v polostínu vlhkomilné prvosenky, máta vodní, přesličky a kontryhel

 

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Plánujeme jezírko: kde a jaké