Péče o vodu ze studny

Výhody vody z vlastní studny jsou nesporné. Ne každá studniční voda se však dá pít a i spolehlivý zdroj pitné vody vyžaduje péči.

Hrubý filtr na vodu je určený zejména pro zahradní čerpadla

Zvlášť v případě starých, dostatečně vydatných a stabilních kopaných studní může jít o mimořádně cenný zdroj vody. Prověřte však jeho hodnotu především pomocí rozboru vody a také zjistěte, zda studna nepotřebuje odborné vyčištění, případně rozsáhlejší rekonstrukci.

Rozbor vody provádí distributoři pitné vody (např. Pražské vodovody a kanalizace, Moravská vodárenská) i celá řada soukromých laboratoří. Ceny jsou různé a závisí na rozsahu rozboru. Můžete si nechat udělat rozbor, který prověří, zda je voda zdravotně nezávadná a zda ji lze pít. Nebo si lze objednat kompletní rozbor, díky kterému získáte velmi podrobný přehled o složení vaší vody.

Například společnost Centrum vody nabízí rozbory s působností po celé republice s možností zaslání vzorků a její ceny se pohybují od 650 korun za rozbor základního složení a fyzikálních parametrů vody (tvrdost, dusičnany, železo, mangan, chloridy atd.) přes chemické složení a fyzikální a mikrobiologické parametry za 850 korun až po obsáhlou analýzu 38 parametrů za 1 700 korun. Ceny se mohou i v různých laboratořích lišit, vybrat lze podle vzdálenosti i podle rychlosti provedení rozboru.

Můžete využít nabídky specializovaných firem, které provedou rozbor vody a zároveň vyřeší případné úpravy vody, ale pokud chcete mít situaci zcela pod kontrolou, zvolte raději nezávislý rozbor u akreditované laboratoře. Výsledky analýzy pak napoví, jak se studnou dále naložit a vy se můžete rozhodnout pro nejvýhodnější řešení úpravy vody. Problém je, že se z výsledků rozboru nemusíte dozvědět, které z naměřených hodnot jsou nebezpečné a které nevyžadují zásah. Zadejte tedy rozbor laboratoři, která vám bude předem garantovat zvýraznění škodlivých prvků, nebo se pak s výsledky rozboru obraťte na některou z firem zabývajících se úpravami vody.

Filtr Cintropur NW25TE s aktivním uhlím zachytí mechanické nečistoty z vody

Odstranění problémů

Odstranění mechanických nečistot řeší nejrůznější typy filtrů, které ostatně bývají součástí vodoinstalace. Vybírat můžete mezi filtry s různými typy vložek (písek, aktivní uhlí, polypropylen), případně s vložkami z kombinovaných materiálů. Převažující mechanické nečistoty pak mohou být i důvodem k odbornému vyčištění study, které zpravidla spočívá v sanaci stěn studny a podloží z písku a kameniva.

Jiné typy filtrů pak slouží k zachycení škodlivých látek, které jsou ve vodě rozpuštěné. Odfiltrovat lze například pesticidy, speciální filtry jsou pak nutné na odstranění škodlivých dusičnanů, ale i na snížení tvrdosti vody. Tvrdá voda není zdravotně závadná, ale dlouhodobě způsobuje v domácnosti řadu problémů. Investice do filtračního zařízení pro tzv. iontovou výměnu se proto v místech s tvrdou vodou určitě vyplatí.

Rozsah opatření včetně použití různých filtrů můžete přizpůsobit i předpokládanému využití studny jako zdroje užitkové vody. Nepodceňujte analýzu složení vody ani v tomto případě, řada látek škodí i při mytí nebo využití vody pro bazén nebo zavlažování.

 

Kopaná, nebo vrtaná

Vrtaná studna oddělí mělkou podpovrchovou vodu od hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Mívá proto stálejší množství a vydatnost vody a také její lepší kvalitu. Kopaná studna je výhodná v místech s dostatkem mělké podzemní vody. Dokáže nashromáždit velké množství vody, takže zvládne i velké jednorázové odběry, například zalévání, zavlažování či napouštění bazénu. Kopaná studna je zpravidla dražší než vrtaná.

 

TIP:

Nemáte-li u studny vybudované po 1. lednu 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak se vystavujete nebezpečí, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění takové studny.

 

Péče o vodu ze studny