Pavlače a pavláčky

Pavlače jsou neodmyslitelnou součástí naší lidové architektury. Sloužily hlavně jako komunikační prostor mezi místnostmi v patře domu, ale byla jim věnována značná pozornost i po výtvarné a řemeslné stránce.

Patrové domy s pavlačí podél bočního průčelí najdeme hlavně v oblasti severní poloviny Čech, na Českolipsku, Kokořínsku, v Pojizeří, na Sobotecku a v Českém středohoří. Domy s pavlačí ve štítové straně jsou zase typické pro Šumavu.

pavlač

Vyměněné dřevěné prvky je vhodné ošetřit lněnou fermeží, za čas získají přirozenou patinu. Foto: Martina Lžičařová

chalupa s pavlačí

Působením deště a zafoukaného sněhu dochází často k postupnému poškození jejích různých částí. Foto: Martina Lžičařová

posezení na pavlači

Na posezení na pavlači neprší, nefouká ani nepraží ostré slunce. Foto: Vladimír Hájek

chalupa s pavlačí

Vybudování uzavřeného zádveří pod pavlačí má jistě své výhody. Foto: Vladimír Hájek

 

chalupa s pavlačí

Zábradlí můžeme v létě nechat rozkvést barevnými muškáty. Foto: Lucie Dvořáková

Vyřezávaná prkna na pavlači

Jedním ze způsobů zdobení jsou vyřezávaná prkna bednění. Foto: Vladimír Hájek

Text: Veronika Cerhová
Foto: Lucie Dvořáková, Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Martina Lžičařová, Martin Mašín, František Vaňásek a Shutterstock

Pavlače a pavláčky