U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pasivní dům v Posázaví

Kategorie: Teplo domova – příloha | Autor:

V malebné krajině nedaleko Sázavy stojí dřevostavba převážně obložená modřínem. Oproti běžným pasivním stavbám je koncipována jako přízemní a má členitější půdorys tvarovaný do písmene L. Dům byl postaven za čtyři měsíce, ale protože se protáhla kolaudace, dosáhl majitel nečekaně na dotace z programu Zelená úsporám.

Pasivní domy se u nás pomalu, ale jistě zabydlují. Stále více lidí oslovují svou nezávislostí a šetrností k životnímu prostředí. Na druhou stranu je provázejí mýty o jejich finanční nedostupnosti, legislativní i dodavatelské náročnosti, nespolehlivosti používaných technologií, ale také obavy, že neposkytují dostatečně kvalitní a pohodlné bydlení. Právě o opaku nás může přesvědčit stavba nedaleko řeky Sázavy.

MOUDRÝ RÁDCE

Stavebník, investor a majitel v jedné osobě se při stavbě svého nového domu rozhodl pro dřevostavbu. Chtěl, aby jeho nové bydlení dokonale zapadlo do okolního rázu krajiny. Protože byl vždy příznivcem nízkoenergetického pojetí a přál si soběstačnost domu zejména při zajištění tepla a teplé vody, vybral si pasivní stavbu. V Praze navíc bydlel v novostavbě v cihlovém činžovním domě, kde byla kombinace problémových sousedů a špatné zvukotěsnosti dost deprimující. Rádcem při výběru i sa motné výstavbě se mu nakonec stalo neziskové sdružení Centrum pasivního domu, které or -ga nizuje semináře a exkurze pro veřejnost. „Na jednom ze seminářů jsem se seznámil s majitelem stavební firmy, která se specializuje na dřevostavby v pasivním standardu. Přes tuto firmu jsem pak získal reference na architektonickou kancelář zabývající se navrhováním pasivních domů. V prvotní fázi hledání informací mi byly inspirací také blogy stavebníků obdobných projektů,“ vysvětluje svůj počáteční postup majitel.

JIŽNÍ POZEMEK

Samotné práce probíhaly čtyři měsíce, díky zkušenostem a sehranosti architekta i do -davatelské firmy bez problémů. Dokonce nebyl nutný ani obvyklý stavební dozor. Ačkoli jsou běžné domy tohoto typu dvoupodlažní s jednodušším půdorysem, dům je koncipován jako přízemní a sestává ze čtyř hlavních místností – ložnice, dvou dětských pokojů a obývací místnosti spojené s kuchyní a jídelnou. Poloha pozemku je ideálně situována na jih, přesto bylo nutné nechat postavit na nejexponovanější sluneční stranu část zdi bez oken a obložit ji umělým kamenem, a to z důvodu blízkosti sousedního domu.

REKUPERACE

Pasivní dům je plně funkční, veškeré teplo se zde vyrábí nejen ze solárních kolektorů, ale také z tepla, které vytvářejí domácí spotřebiče a lidé žijící v domě. Srdcem je technická místnost (nachází se zde IZT – integrovaný zásobník tepla – a rekuperační jednotka), která bývá většinou ve středu domu, tady je však situována na kraji, v bodě, kde se stýkají obě křídla domu. Do technické místnosti se sbíhají veškeré rozvody, které z celého domu sbírají teplý, lidmi a spo třebiči ohřívaný vzduch. Ten předává v re ku perační jednotce teplo přiváděnému čerstvé mu vzduchu, který je poté rozváděn podlahovými kanály do jednotlivých místností.

SILNÁ IZOLACE

Veškerá pasivita domu by nebyla možná bez řádné izolace, kterou zajišťují obvodové stěny silné 55 centimetrů a přibližně stejně tlustá izolace z celulózy v podkroví. Dřevostavba není posazena na betonové desce, jak je obvyklé, ale na 36 zemních vrutech. Díky tomuto konstrukčnímu řešení se nemusela řešit hydroizolace stavby. Dům včetně terasy je obložen modřínovým dřevem, které umocňuje šetrný přístup k příro -dě. Také okna jsou dřevěná, dostatečně velká, vybavená izolačním trojsklem a ven -kovními žaluziemi kvůli případnému přehřívání domu v letních měsících. V nej větší, obývací místnosti se nacházejí kamna na peletky s na pojením na okruh IZT, která prostor zútul ňují a dodávají mu pocit pohody a relaxace.

ZKOUŠKA VZDUCHOTĚSNOSTI

„Ve zkoušce Blower Door Test, což je test vzduchotěsnosti konstrukcí domu, který probíhá standardně u všech pasivních domů, uspěl dům hned napoprvé,“ popisuje majitel. Test probíhá následovně: měřicí zařízení sestává z vel koprůměrového ventilátoru s proměnným průměrem ústí a s pro -měnným výkonem řízeným buď ručně, nebo automaticky. Ventilátor osazený v rámu s plachtou ve dveřích, popř. okně v ob vo -dové stěně vyvolá postupně tlakový rozdíl 20 až 100 Pa a z tlaku na ventilátoru se stanoví průtok. Lze postupovat jak cestou vytvoření podtlaku, tak přetlaku v měřeném prostoru. Měřením se pak zjišťuje, zda plášť stavby je či není dostatečně těsný.

JE NÁM TU DOBŘE

„I kdybychom mohli, nic bychom neměnili ani nenavrhovali jinak. Žádné nedostatky jsme stále neobjevili. Nyní máme skvě lé sousedy a zcela zvukotěsný i vzduchotěsný dům. Jsme energeticky soběstační a v do mě je příjemné klima díky stálému přívodu čerstvého vzduchu. Standardní interiérovou teplotu udržujeme v rozmezí 21 až 23 °C. Vždy jsme byli zvyklí větrat, i v našem pasivním domečku máme celé léto otevřené dveře na zahradu,“ uzavírá majitel.

   A na závěr malý bonbonek: Byrokratické obstrukce ze strany stavebního úřadu byly nakonec ku prospěchu věci. Jen díky časové prodlevě, kterou způsobily, nemohl investor dům zkolaudovat včas, a dosáhl tak na dotace z posléze vyhlášeného programu Zelená úsporám.

Blog z průběhu této stavby lze nalézt na adrese: http://nasdumchocerady.spaces.live.com

***

ÚDAJE O STAVBĚ:

Architekt stavby: Ing. Arch. Miloš Černý, architektonická kancelář Archin Hlavní dodavatel stavby: stavební firma Penatus Zemní práce, opěrné zídky a deska pod carport: Petr Knický – Základové desky Zemní vruty: Krinner Bohemia Větrání a teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla: Atrea Elektro, stavební práce (obklad kamenem): ATASSI Podlahová plocha domu: 148 m2 Zastavěná plocha domu: 223 m2 Orientační cena za 1 m2 zastavěné plochy domu: 28 000 Kč CO MUSÍ SPLŇOVAT PASIVNÍ DŮM: Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2. Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot.

Pasivní domy provázejí strašidelné mýty: prý nemají okna a nedá se v nich větrat.

POD LUPOU VIZITKA CENTRA PASIVNÍHO DOMU Je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu i zajištění kvality pasivních domů. Jedná se o nejvýznamnější poradenskou organizaci v oblasti osvěty a poskytování informací o pasivních domech a energeticky úsporném stavění v České republice. Sdružuje fyzické a právnické osoby, které mají zájem podporovat a propagovat standard pasivního domu a jeho kvalitu v České republice. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy.

Vizí je, aby byl každý dům postaven nebo zrekonstruován v pasivním standardu. POSLÁNÍ: ochrana životního prostředí, klimatu, přírody a krajiny podpora udržitelného rozvoje ve stavebnictví zvyšování kvality bydlení podpora stavění v pasivním standardu AKTIVITY: propagace pasivních domů vzdělávání – semináře a odborné kurzy poradenství vydávání publikací mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY veletrhy PASIVNÍ DOMY výstavy a veřejné diskuse exkurze do pasivních domů v ČR i v zahraničí provoz informačního portálu PASIVNÍ DOMY správa databáze pasivních domů a databáze detailů seznam dodavatelů pro pasivní domy podpora výzkumu a inovací v podnicích (Platforma pasivních domů) spolupráce se zahraničím a účast na zahraničních projektech více informací na www.pasivnidomy.cz

Popisy k obrázkům

Dům má dvě stěny z umělého kamene orientované na západ a jih.

Útulné posezení na modřínové terase probíhá kolem celého domu.

Výrazné okenní žaluzie dovolují regulovat průchod slunečního záření do vnitfiních prostor.

Severní strana s okénky sociálního zařízení a technické místnosti.

Prostor kuchyně a obývacího pokoje zútulňují peletková kamna.

Žaluzie v dětském pokoji regulují množství vstupujícího světla a tepla.

Vyústění větrání a vytápění v kuchyni.

Detail vnější skladby stěny v prostoru posuvných terasových dveří.

Detail pojezdu a tloušťky terasových dveří.

Vyústky větrání a vytápění v obývací místnosti.

Plánek pozemku

Otevřené terasové dveře.

Prostor k přisávání čerstvého vzduchu na severní straně domu.

Zařízení technické místnosti s otevřenou rekuperační jednotkou, vertikálně stojícím integrovaným zásobníkem tepla a ovládacím panelem.

Pasivní dům v Posázaví