U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Do Kokořínského dolu

Kategorie: Léto s křížovkou – tip na výlet | Autor: Iva Tvrzová

Na sever od Prahy leží romantická i trochu tajuplná krajina – Kokořínsko. Stejně jako za dob básníka Karla Hynka Máchy, který si tento kraj oblíbil a nechal se jím inspirovat ve svých dílech, je i dnes protkaná divokými roklemi, najdete tu bizarní pískovcové skály a skalní města, přírodně vzniklé jeskyně, ale i skalní obydlí, vytvořená lidskou rukou. Měkký pískovec se snadno drolí – tak vznikly přírodním působením například známé Pokličky nebo Brána nad Vojtěšským dolem i řada dalších neobvyklých tvarů. Ale i lidská činnost skály poznamenala. Nejen v podobě různých reliéfů. Už od středověku tu vznikaly umělé skalní skrýše lapků, místnosti pro bydlení chudiny, ale i rozlehlejší sídla – panské tvrze. Pozůstatky jedné z nich, staré kokořínské tvrze, najdete za zpustlou zahradou zámečku ve vsi Kokořín, ve skalách na okraji strže. Pochází snad z poloviny 13. století, opuštěna byla již asi o století později. Byla vyhloubena ve skále ve třech patrech nad sebou, její místnosti kdysi spojovaly dřevěná schodiště a můstky, na skalních plošinách bývala obytná dřevěná stavení. Na pahorku jsou ještě stopy po okrouhlé věži. Zbytky další skalní tvrze, z níž se zachovaly sklepní místnosti, můžete objevit v Harasově, pozůstatky tvrze Starý zámek jsou patrné i ve Vidimi. Částečně ve skále byl vytesán dokonce i vodní mlýn v obci Tubož. Dnes se nachází na soukromém pozemku, zahlédnout jej lze ze silnice průhledem s mříží. Za barokním zámkem v Horní Vidimi zas narazíte na zbytky neobyčejné vyhlídkové stezky, kterou tvořilo třicet můstků vedoucích nad stržemi. Dnes jsou bohužel z větší části v troskách a jen několik jich je – s velkou dávkou opatrnosti – snad ještě schůdných. Ale i jen pohled na toto podivuhodné dílo stojí za to. Ukryt v lesích přitahuje turisty i Kokořínský hrad. Mácha jej mohl vidět jen v rozvalinách, my dnes hrad známe v podobě, již mu dala romantická přestavba z let 1911 – 1919. Před několika lety byl po dlouhé době zpřístupněn i hrad Houska. A do třetice – za návštěvu stojí i další oblíbený cíl Máchových výletů, raně gotický hrad Bezděz. Kokořínský hrad je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích od 9 do 15 hodin, od května do září denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (tel. 315 695 064), www.npu.cz. Housku lze navštívit v dubnu a říjnu o víkendech od 10 do 17 hodin, v květnu, červnu a září denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, o prázdninách do 18 hodin (tel. 487 876 195), www.volny.cz /hrad-houska, Bezděz je přístupný v dubnu o víkendech a svátcích od 9 do 16 hodin, od května do září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, v říjnu v sobotu od 9 do 16 hodin (tel. 487 873 131), www.npu.cz.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: foto: Pavel Veselý

Do Kokořínského dolu