U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVA

Kategorie: Peníze | Autor:

Opravte si v článku Hřmění kolem komína, který vyšel v této rubrice v listopadovém čísle:

a) ve všech případech, kde se v textu objevuje u § písm. “o” stavebního zákona, jde o písmeno ” b”;

b) v odstavci nad obrázkem si první větu upravte takto: ” Jestliže tedy soused realizoval uvedenou stavbu bez stavebního povolení…;”

c) ve druhém odstavci pod mezititulkem V souladu s veřejnými zájmy?, pojednávajícím o tom, v jakém případě se nenařídí odstranění stavby, byl rozdělením dlouhé věty na dvě změněn smysl. Odstranění stavby se nenařídí pouze v případě, že stavebník, jenž podá žádost o dodatečné povolení stavby, splní všechny v předchozí větě uvedené podmínky, tedy pokud prokáže, že je stavba v souladu s veřejnými zájmy atd. Uprostřed zmíněného odstavce si doplňte předložku “na” ve formulaci ” technickými požadavky na stavby a zájmy…;”

d) na následující straně v posledním odstavci uprostřed si opravte místo “u obecního soudu” u obecného soudu.

OPRAVA