U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oprava bez bouraní

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Za chutnější tvrdou vodu platíme tím, že zejména ocelové trubky rozvodu se (kromě přirozené koroze) zanášejí a ucpávají. Kde dosluhují ještě olověné trubky nebo nekvalitně pozinkované ocelové trubky, může jít i o zdraví. Bodovou korozí trpí i starší měděné trubky, jejichž výrobci nepoužívali ochranné vrstvy. Oprava ucpaného nebo prasklého potrubí ve zdech, stropech a podlahách byla dosud spojena s vysekáváním zdiva. Dnes jsou stoupačky i rozvody slepovány nebo pájeny z mnohem kvalitnějších měděných nebo plastových trubek a nemusejí se již zapouštět do drážek pracně vysekaných ve zdi. Mohou být skryté – a přitom vždy snadno dostupné pro opravu. Například instalace bez sekání zdí se provádí přímo na stěnu. Podle plánu sestavy se trubky provizorně upevní na zeď do příchytek. Po nasazení tvarovek se provedou konečné spoje (u mědi obvykle pájením, u plastů svařováním nebo lepením). Pak se stěna bud obezdí, nebo se zakryje sádrokartonovými či moderními stěnovými panely s dekorem. Posledním hitem instalační techniky jsou předstěnové systémy. Potrubí se jako stavebnice připojí na rámy a ty se pak s odstupem 150 až 200 mm přichytí na stěnu. K napojení je použito bezhlučných odpadových trubek a elastických přívodů vody. Po instalaci se modulový rám zakryje sádrokartonovými panely. Rozvod je bez bourání zdi kdykoliv přístupný k opravám nebo rozšíření instalace dalšími přípojkami. Potrubí můžeme sanovat také způsobem, vyvinutým ve Švýcarsku a používaným i některými našimi firmami. Místo “očkování” potrubí kyselinami, silikáty a fosfáty, které protékající vodu na dlouho jen otráví, se rozvody vody vyčistí, vyspraví a zpevní vrstvou epoxidové pryskyřice a prodlouží tak životnost na další léta. Po odšroubování baterií a vypuštění vody se potrubí vysuší horkým vzduchem, tím se uvolní inkrustace stěn. V další fázi proháněný korundový písek vybrousí ze zanesených stěn usazeniny. V závěrečné etapě je potrubím profouknuta odolná pryskyřice, která na ohřátých stěnách při tuhnutí vytvoří tenký a dokonale hladký film, na kterém se nové usazeniny neudrží. Metoda vyžaduje speciální pojízdnou soupravu. Zaparkuje co nejblíže k objektu, napojí se tlakovými hadicemi na stoupačku a jednotlivé odbočky. Jeden pronájem technologie však přijde asi na 30 tisíc korun na směnu. V konečném důsledku vyjde sanace pryskyřicí levněji než výměna potrubí za měď nebo plasty, nehledě na devastaci chalupy.

Oprava bez bouraní