U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oplocení pozemku patří k drobným stavbám

Kategorie: Právo | Autor: jan

Oplocení pozemku patří k drobným stavbám (viz. § 139 b, odst. 8, písmeno b, zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Podléhá ohlašovací (písemné) povinnosti místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud stavíte zcela nový plot na novém (rozšířeném) pozemku, je vhodné (pro jistotu) přiložit k oznámení i výpis z katastru nemovitostí, kopii geometrického plánu a nákres s popisem nového plotu. Ohlašovací povinnost však musíte respektovat i v případě, že se hranice pozemku nemění a starý plot jen vyměňujete. Pak stačí přiložit pouze stručný popis plotu. Obecně platí, že oplocení nesmí rozsahem, výškou, vzhledem a použitým materiálem narušit charakter stavby umístěné na oploceném pozemku a také ráz krajiny a životní prostředí. O oplocení byste měli jednat i se svými sousedy, i když jejich názor není z hlediska zákona v tomto případě podstatný.

Oplocení pozemku patří k drobným stavbám