U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Omítkou proti vlhkosti

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Zdiva venkovských staveb často bývá poškozeno povrchovou nebo zemní vlhkostí. Osvědčeným receptem k nápravě je použití sanačních omítek. Profesionálové z firmy Knauf dodali našim zákazníkům v uplynulých 10 letech sanační maltové směsi na plochu téměř 1 milion čtverečních metrů, a to prakticky bez vážnější oprávněné reklamace. Výrobky a služby firmy Knauf umožňují stavebníkům aby si jednodušší sanační práce provedli i svépomcí. Kdo si neví rady, může se na zástupce firmy obrátit přímo. Konzultaci a poradenství totiž nabízejí zdarma.

Prvním krokem k nápravě poškození zdiva vlhkostí musí být odborný stavební průzkum s návrhem opatření. Pak je třeba odstranit všechny poruchy, které způsobují průnik vlhkostí z podloží stavby nebo z atmosféry. Pokud má zdivo vlhkost menší než 11-14 % a není příliš zasolené, mohou být jako další krok použity sanační omítky.

Otevřená struktura

Sanační omítky zamezují poškození povrchu fasády vodou a solemi. Umožňuje to jejich otevřená struktura s póry různých objemů, jež krystalky solí pohlcují. Sanační omítky se zpravidla dodávají jako suché maltové směsi. Podle druhu pojiva mohou být vápenné, vápenocementové, vápenoperlitové, cementoperlitové a cementové. Některé obsahují ještě další přísady (například pemzu). Opravdu kvalitní sanační omítka je však sestavena jako systém, který může mít až 5 vrstev: přednástřik podkladu, vyrovnávací vrstva, jádro, štuková vrstva a fasádní nátěr.

Důležité vlastnosti

Sanační omítky musí být po zaschnutí dostatečně porézní a prodyšné, aby vlhkost pronikající z podkladového zdiva mohla být v omítce přeměněna ve vodní páru a odvedena ven. Póry současně působí jako zásobní prostor pro krystalky solí. Poréznost zatvrdlé omítky je závislá na obsahu vzduchových pórů v čerstvé omítkové maltě. V sanační omítkové směsi MCO-1, kterou dodává firma Knauf, je obsah pórů nejméně 35 % (běžně je požadováno 25 %). Tím je zaručena poréznost zatvrdlé omítky až 45 %! Vnitřní hydrofobita omítkového systému není ve většině případů nutná. Výjimkou jsou například soklové části stavby – styk s odstřikující vodou (omítka MHV-1); nesmí však být na povrchu uzavřeny nepropustným obkladem nebo nátěrem.

Dodržení technologie

Při sanaci je nutné dodržet doporučený postup. Podklad (zdivo) musí být nejdříve dokonale zbaven staré omítky až do výše 1 m nad viditelnou (nebo měřitelnou) hranici vlhkostí. Spáry mezi cihlami je třeba vyškrábat do hloubky 10-20 mm a zdivo důkladně očistit. Pod sanační omítku se nesmí použít sádra! Elektrické instalace se přichycují jiným způsobem, například rychleschnoucí maltou CS-30 (Knauf). Do malty se nesmí přidávat žádné jiné maltové směsi, kamenina a pojiva a jednotlivé složky sanačního systému od jedné firmy nelze nahradit nebo kombinovat s produkty jiných firem. Důležitá je i správná doba míchání suché směsi malty s vodou: 10-15 minut v míchačce s lopatkami. Sanační omítky by měly schnout postupně. Proto se nemají nanášet při silném slunečním svitu nebo ve vytopených místnostech. Místnosti musí být po omítnutí dobře větrány, aby omítka mohla převést vlhkost ze zdiva do ovzduší a ven z objektu. Jsou-li provedena všechna opatření k odstranění příčin vlhkostí a dodržen technologický postup, udrží si sanační systém svoji kvalitu nejméně 20 let.

Obvyklý postup při aplikaci sanačního systému

Na začátku je důkladný průzkum objektu odbornou firmou s návrhem opatření. Následuje příprava podkladu (odstranění staré omítky a vyčištění zdiva). Poté se aplikuje jádrová sanační vrstva. Následuje provedení štukové sanační vrstvy. Poslední částí systému je konečná povrchová úprava fasádní barvou nebo probarvenou omítkou.

NÁŠ TIP

Jak ušetřit až padesát tisíc

Firma Knauf nabízí všem individuálním stavebníkům mimořádnou příležitost jak ušetřit při stavbě a renovaci jejich domku nebo chalupy. 0 co jde? Pokud si stavebník u vybraného prodejce Knauf koupí materiál o hmotnosti nejméně 30 tun, nebo ekvivalent v hodnotě nejméně 60 tisíc Kč v akčních cenách (bez DPH), získá nárok na 50% slevu z ceny vybrané dekorativní šlechtěné (i probarvené) omítky, včetně penetrace. V konečném součtu tak může ušetřit až 50 tisíc korun! Akce pod názvem Knauf BONUS probíhá do konce října. Bližší informace obdržíte u všech obchodních zástupců firmy. Informace o obchodní síti Knauf jsou na telefonu 021830 26139 nebo 02/830 26166.

Omítkou proti vlhkosti