U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Okna “šitá” na míru

Kategorie: Speciál – vše okolo oken | Autor: rb

Jsou jedním z nejdůležitějších architektonických prvků.

Na žádný další nemáme tolik požadavků. Okna musí propouštět dostatek světla, poskytovat dobrý výhled, izolovat proti chladu, umožňovat výměnu vzduchu v místnosti a přitom chránit před hlukem.

Čím je objekt menší, tím je náročnější na detail. To platí právě o venkovských stavbách. Rekreační chaty, které vyrůstaly nejčastěji na pozemcích u lesů a řek, nevhodných pro jinou zástavbu, to měly jednodušší než chalupy: obdélníkové nebo i čtvercové většinou svisle dělené okno s dvěma křídly, přes ně okenice – a bylo to. Ani renovace nebyla a není důvodem k dlouhým úvahám. Silnovrstvá lazura nebo krycí barva – a když okno dožije, zase se vymění dřevo za dřevo v původním rozměru.

Chalupářské dilema

U rekreačně využívaných chalup se z úcty k tradici mnohdy zachovávají okna původní. Při výměně, které se ve 150, 200 i více let starých stavbách nelze vyhnout, je nejlepší nahradit je kopiemi – a to nejen v památkově chráněných oblastech a stavbách. Chceme-li však při přestavbě chalupu více prosvětlit, vznikne dilema. Někteří majitelé chalup, dokonce i roubených, podlehli ve druhé půli minulého století “boomu” třídílných oken, která si pochvalovali obyvatelé zděných novostaveb nebo rekonstruovaných domků. Nerozhodli se dobře. Vyšší a užší okna totiž místnost osvětlí lépe než nízká a široká. V chalupách jsou nejběžnější dvojitá s křídly členěnými příčlemi na menší díly, popř. křidélkem na větrání. Takové okno vypadá zvenčí velmi dobře, při pohledu z místnosti však členění ruší. Proto lze na okenní křídla umístit příčle jen na vnější straně domu a na vnitřních skleněnou plochu nedělit. Odborníci se shodují, že okna zcela nedělená jsou přípustná jen v podružnějších částech chalupy, bývalých chlévech atd. A okna vyklápěcí jsou samozřejmě zcela nevhodná.

Funkce přírodního světla

“Zkušenost ukázala, že dobře navržená zasklená plocha může být pro chalupu přínosem, kdežto nevhodné okno je vždy negativním činitelem. Proto by se na chalupě nikdy neměly provádět jakékoli zásahy pouze s důvěrou, že to nějak vyjde. Okna i všechny otvory chalupy jsou nedílnou součástí celkové kompozice – a ta je buď dobrá, nebo špatná. Zároveň mnoho napovídá o kultuře a vkusu stavebníka,” připomínají manželé Kadlecovi v tradiční chalupářské čítance Detail rekreační chalupy. O kompozicích, obvyklých pro náš venkov, psal architekt Doubner v článku Dřevo nepatří do starého železa v minulém čísle.

Dnes dodejme, že jakákoli zásadnější úprava pěkné chalupy si zaslouží minimálně konzultaci s odborníkem, architektem či památkářem. Okna si pořizujeme na dlouhá léta. Jsou nedílnou součástí každého domu, proto by měla svým tvarem, velikostí, zvoleným materiálem i vnitřním členěním odpovídat jeho celkovému architektonickému výrazu. Abyste třeba časem nezjistili, že sice máte okna tak, jak jste chtěli vy, ale že se uvnitř domu, zejména v létě, necítíte právě nejlépe. Přírodní světlo má totiž váš interiér zkrášlovat, ale nemá v žádném případě sloužit jako zdroj záření.

Slovo o materiálu

Z jakého materiálu by měla být okna vašeho domu, chaty, či chalupy? V plné míře platí to, co bylo řečeno výše: měl by odpovídat celkovému architektonickému výrazu. Proto budeme v chatách a starých chalupách preferovat dřevo a v novějších venkovských stavbách zvolíme materiál, který bude nejlépe slušet povrchové úpravě jejich pláště. Výběr je široký – od tvrzeného PVC až po kombinace dřeva pro pohled z interiéru a hliník pro venek. Je logické, že rozhodují i naše finance. Ale právě proto bychom neměli experimentovat a dát na radu odborníka. Dalším kritériem při volbě materiálu je i naše chuť okna udržovat. Dřevo vyžaduje – samozřejmě s ohledem na kvalitu dřeva i použitých nátěrových hmot – přece jen po 4 až 8 letech údržbu. Ale nemylme se, i plast potřebuje péči. Kdybychom dodrželi to, co radí výrobci, měli bychom okenní konstrukci minimálně dvakrát ročně umýt a celoobvodové kování seřídit a promazat. Životnost plastových oken se pohybuje mezi 30 – 50 lety (lze ji prodloužit hliníkovým obkladem na vnější straně). Dřevo dovede vzdorovat povětrnosti minimálně dvojnásobnou dobu. Jsou i firmy, které dovedou vyrobit dřevěná okna v tradiční formě, ale z moderních kvalitních lepených materiálů. Uveďme například české výrobce, jako jsou VSO Dřevo(r), Janošík nebo Robenek.

Obrázek

Základní tvary oken u venkovských chalup: a až c jsou nejběžnější typy oken u starších typů chalup; vpravo nahoře mají ventilační křídla. Tvar d s horním ventilačním křídlem je novější, stejně jako okna e, která se vyrábějí i dvojitá nebo zdvojená. Tvar f se zpravidla uplatňuje jako okno zdvojené, ale jen pro určitý druh objektu nebo pro specifickou úpravu.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO MARTIN MAŠÍN, KRESBY ARCHIV

Okna “šitá” na míru