U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ochrana dřeva v zemi

Kategorie: Stavba | Autor:

PORADNA

* Jakou metodou se dají nejlépe ochránit do země zapuštěné dřevěné plotové sloupky? (K. L., Zlín)

Dřevo pod zemí značně trpí, je proto nutné chránit jej před plísněmi, houbami a hnilobou. Již palisády historických hradišť mívaly konce kůlů opalované v ohni. Tuto metodu lze s vylepšením použít idnes. Opálenou (a uhašenou!) kulatinu ponoříme do přistavené plechové nádoby s roztaveným asfaltem. Můžeme také použít některou z nátěrových hmot s obsahem asfaltu, vyráběných firmou Paramo Pardubice (gumoasfalt). V supermarketech pro kutily se prodávají plotové sloupky tlakově impregnované, ale před zapuštěním do země je doporučujeme ještě opatřit buď asfaltovým nátěrem nebo některým z fungicidních prostředků s dlouhodobou působností (například V 1410 FUNALGIN N, V 1406 – FUNGISTOP, S 1031 – FUNGISTOP, V 1350 – FUNGAL, V 1408 MYKOBICID, LASTANOX prim, LASTANOX eso, LASTANOX D, LIGNOFIX super, PREGNOLIT uni, PREGNOLIT ultra, PREGNOLIT D, PREGNOLIT prim a jiné).

Ochrana dřeva v zemi