U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Publikace obsahuje úplné znění občanského zákoníku po novelách přijatých v roce 2009. Novelami je změněno dalších 10 předpisů, např. zákon o veřejných dražbách, o nadacích, o církvích, o obecně společných společnostech, o sdružování občanů, o službách informační společnosti, o vlastnictví bytů. Důležitými změnami bylo dotčeno nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník. Nově byl zařazen zákon o vyvlastňování. Najdete zde také např. vzorové stanovy společenství vlastníků, zákony o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o spotřebitelském úvěru, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků. Celkem 27 předpisů se zvýrazněnými novelami. Více informací na www.socz.sagit.cz.

Sagit, 288 stran, cena 97 Kč Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

 

Popisy k obrázkům

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY