Nový zateplovací systém

zateplovací systém nové generace

Cemix vyvinul zateplovací systém nové generace CEMIX THERM P SILVER. Díky jeho vylepšeným tepelněizolačním vlastnostem je při zachování stejného tepelného odporu možné aplikovat o 20 % tenčí izolant než v případě bílého polystyrenu, nebo naopak zajistit o 20 % vyšší účinnost zateplení při zachování původní tloušťky.
Základem systému Cemix THERM P SILVER je šedý expandovaný polystyren (EPS) s nanočásticemi grafitu. Ten odráží teplo zpět k jeho zdroji a zvyšuje izolační účinek desek.

www.cemix.cz

Nový zateplovací systém