U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Nakladatelství Sagit vydalo publikaci ÚZ Stavební zákon a vyhlášky 2007. Nová právní úprava výrazně mění pravidla pro plánování, výstavbu, povolování staveb, projektovou činnost, pravomoc stavebních úřadů a další. Současně se stavebním zákonem je zde uveden také zákon o vyvlastňování a kapitola Autorizované profese ve výstavbě.

Sagit, 432 stran, cena 145 Kč Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera.

Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON