Nosné zdi

Nosné zdi jsou jakousi kostrou každé stavby. Na nich totiž závisí, zda bude dům po statické stránce bezpečný, bez poruch a trhlin.

Pálené cihly Tondach Keratherm na obvodové nosné zdivo

Prvky, které vymezují a rozdělují prostor stavby a zároveň rozdělují a přenášejí zatížení, se nazývají nosné konstrukce. Člení se na nosné konstrukce základů, vertikální a horizontální nosné konstrukce a konstrukce střechy. Společně pak tvoří konstrukční systém stavby.

Životnost nosných zdí

Pórobetonové tvárnice umožňují rychlou a přesnou stavbu nosného zdiva

Po dobu existence stavby by se neměla nosná konstrukce porušit do takové míry, aby musela být odstraněna. Měla by tedy odolávat zatížení vnějšími silami (zatížení lidmi, nábytkem a zařízením, vrstvami podlah a příčkami), zatížení fyzikálními vlivy (například teplotou) a zatížení dynamickými účinky (například seismické tlaky či vlivy větru). Správnou funkci a spolupůsobení celého systému můžeme ovlivnit volbou jednotlivých nosných konstrukcí, výběrem stavebních materiálů a také řešením konstrukčních detailů.

Konstrukce základů

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných vertikálních konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a volbě jsou rozhodujícími kritérii nosnost půdy a výška hladiny podzemní vody. Proto je při jednodušších stavbách vhodné se poradit s geologem. Jedná-li se o složitější realizaci, je třeba udělat inženýrsko-geologický průzkum.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce přenášejí účinky svislého zatížení z vodorovných konstrukcí do základů. V případě rodinných domů patří k těmto nosným prvkům obyčejné obvodové stěny a vnitřní nosné konstrukce. Uvnitř stavbu podpírají buď nosné stěny, nebo lokální podpěry (podle zatížení betonové, ocelové sloupy nebo zděné pilíře). Jejich vzájemné uspořádání může spolu s obvodovými stěnami tvořit nosný příčný, podélný nebo nejčastěji kombinovaný systém. Díky jejich vzájemnému propojení se stropními konstrukcemi vznikne prostorový celek vzdorující vodorovnému zatížení.

Klasické pálené cihly jsou tradičním osvědčenýmmateriálem pro vnější i obvodové zdivo

Z hlediska přenosu svislého zatížení po výšce domu je nejvýhodnější, jestliže se svislé nosné prvky jednotlivých podlaží nacházejí přímo nad sebou. Při samotné realizaci stavby je neméně důležitý výběr zdicích materiálů. Ty sice představují asi jen deset procent z celkové ceny stavby domu, ale na druhé straně zásadně ovlivňují budoucí kvalitu bydlení. Navíc si stačí uvědomit i to, že v domě můžeme po čase vyměnit téměř všechno kromě základů a obvodového zdiva.

Výběr zdicího materiálu

V rodinných domech jsou nejčastěji nosnými konstrukcemi obvodové stěny, které současně plní funkci obvodového pláště. Od nosné konstrukce, která zároveň splňuje roli obvodového pláště, se navíc očekává, že bude mít příznivé tepelně izolační a protihlukové vlastnosti. Při výběru zdicího materiálu bychom měli přihlédnout i ke zdravotní neškodnosti, objemové stálosti a odolnosti proti požárům.

Hrubá stavba z pálených cihel

Pozornost je třeba věnovat zejména těm částem hrubé stavby, jejichž tepelný odpor je mnohem nižší než tepelný odpor ostatních částí obvodové konstrukce. Tato místa se nazývají tepelné mosty. Kromě většího úniku tepla mohou způsobit i vznik poruch staveb, protože na nich je možné sledovat lokální pokles teploty – důsledkem může být kondenzace vodních par a vyšší namáhání obvodové konstrukce.

Řešením může být použití kompletního stavebního systému. Výběr na stavebním trhu je dostatečný a stále se také objevují nové druhy materiálů a typy systémů. Dlouhou tradici u nás má výstavba z kusových staviv. Dům vyzděný z cihel má velkou životnost, díky které může sloužit zhruba třem generacím. Kromě toho se s kusovým stavivem snáze manipuluje a je z něho možné stavět svépomocí. Není pochyb, že právě tyto důvody vedou k veliké oblibě těchto materiálů. Zdicí materiály prošly dlouhým vývojem a dnešní domy se staví hlavně z pálených keramických a pórobetonových tvarovek.

Pálené cihly

K nejstarším stavebním materiálům patří pálené cihly. Cihelné zdivo je přírodní materiál, který velmi dobře izoluje i akumuluje teplo a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Tyto faktory příznivě ovlivňují klima v interiéru objektu, čímž je dán základ pro zdravé bydlení. Výsledkem dlouhého vývoje pálených cihel jsou kvalitní systémy se širokým sortimentem keramických výrobků, z kterých je možné poskládat celou stavbu. Na našem trhu jsou nejznámějšími výrobci pálených cihel: Porotherm – Wienerberger, Heluz a Tondach.

Pórobetonové tvarovky

Rychlá stavba, vysoká přesnost a poměrně nízká objemová hmotnost jsou výhody pórobetonových tvárnic, které jsou dnes velmi oblíbené. Další výhodou pórobetonu je i jeho pórovitá struktura, která zabezpečuje stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech. To platí pro pevnost i pro tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti.

Nadokenní překlad složený z nosných překladů Heluz s tepelnou izolací

Pórobeton jako materiál akumuluje teplo jen v omezené míře a místnosti s pórobetonovými stěnami je proto možné rychleji vytopit, ale zároveň se i rychleji ochlazují. Výrobci pórobetonových tvárnic jsou např. Xella CZ, Qpor, Pórobeton Ostrava a další.

Vybírat je z čeho

Kritérií pro výběr je opravdu mnoho a všechna jsou důležitá. Konkrétní situace může nabídku zúžit nebo rozšířit. Sami se musíte rozhodnout, které výhody se vám zdají zajímavé. Vybírat je z čeho, jak mezi materiály, tak mezi výrobci, nemluvě omožnosti realizovat dům z montovaných prvků. Dobré je poradit se s projektantem vašeho domu, navštívit co nejvíce prodejců a nechat si od každého vysvětlit klady a zápory jejich systému.

TEXT: PETR PETŘÍČEK

FOTO: PETR ŽIVNÝ, MARTINA LŽIČAŘOVÁ, HELUZ, TONDACH

Nosné zdi

Nosné zdi