U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NÍZKOTEPLOTNÍ VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY TOPENÍ

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Elektrických topných systémů se z hlediska financí není třeba obávat. Pokud je ovšem použijete na těch správných místech.

Jak uspořit náklady na vytápěni? Pokud bydlíte nebo plánujete bydlení v domě, který se svými parametry blíží k hranici nízkoenergetických domů, stačí získat nižší tarif pro provoz elektrických spotřebičů. Nízkoenergetické domy totiž spotřebují pouze cca 40 % energie na vytápění, zbytek celoroční spotřeby tvoří ostatní položky – světla, televize, počítače, pračky, sušičky, varné konvice, mikrovlnné trouby. Jako uživatel tak můžete mít až 60 % energie za poloviční cenu oproti domácnostem s plynovým kotlem. Dobrým řešením v daném případě může být elektrické vytápění domu. Pokud Vás v této chvíli přepadne strach z vysokých účtů za topení, vězte, že není důvod k obavám.

INVESTICE, PROVOZ A NÁVRATNOST

U nízkoenergetických objektů již není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde již tak malá, že například u tepelných čerpadel, přestože dokážou vyrobit teplo nejlevněji, je návratnost investice delší než životnost zařízení. Spořivého investora může těšit, že nejvýhodnější poměr mezi investicemi, provozními náklady a návratností vykazují právě elektrické přímotopné systémy. Při srovnání elektrického vytápění s plynovými nebo kondenzačními kotli zase hraje nezanedbatelnou roli právě již zmíněný tzv. nízký tarif, ve kterém jsou v objektech s elektrickým vytápěním provozovány veškeré elektrospotřebiče.

VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY

U energeticky úsporných objektů se mohou plně uplatnit výhody nízkoteplotních velkoplošných topných systémů, které jsou trendem posledních let. Podle Miroslava Petra ze společnosti Fenix je nízkoteplotní vytápění obecně velmi pozitivní právě z hlediska spotřeby energie a optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru. „Topné prvky jsou navíc zabudovány do konstrukce a neruší vnímání prostoru. Tyto systémy, podlahové nebo stropní, ohřívají velké teplosměnné plochy na teploty jen o málo vyšší než je teplota prostředí. Ke směně tepla dochází částečně sáláním i mikrokonvekcí. Výrazným rozdílem oproti tzv. bodovým zdrojům tepla je podstatně rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování vzduchu,” vysvětluje.

TRENDY

Podle Miroslava Petra kopíruje nynější vývoj na našem trhu v oblasti elektrických topných systémů situaci na vyspělých trzích severských a západoevropských. „Elektrické konvektory jsou stále častěji používány pouze jako doplňkový zdroj tepla, zajišťující potřebnou dynamiku topného systému, případné jako zdroj tepla v podružných prostorách. Elektrické topné systémy se stávají rovněž stále častěji součástí topných soustav s tepelným čerpadlem či velmi populárními krby. Masově se rozšířilo užití elektrických systémů v tzv. nízkoenergetických domech, případně i v domech pasivních. V těchto aplikacích je elektrické vytápění, vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, prakticky nulovým nákladům na údržbu, bezobslužnému provozu a přesné regulaci, vyhodnocováno jako bezkonkurenční. Provozní náklady přitom, vzhledem k velmi nízkým spotřebám energie na vytápění, nehrají jíž významnou roli,” uzavírá odborník.

***

PŘEDNOSTI SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ

Sálavé vytápění je z ekonomického i zdravotního hlediska lepší než klasické konvekční vytápění (např. radiátory). U konvekčního vytápění je topným tělesem ohříván vzduch, který následně předává teplo povrchu ohřívaného předmětu (lidé, stěny, nábytek). U sálavého vytápění (topné rohože, fólie) je poměr obrácený – nejdříve se ohřívají předměty a od nich je pak ohříván vzduch. Tento princip „slunce” (protože i ono sálá teplo) je také označován jako infračervené vytápění. Z výše popsaného principu vyplývají hlavní výhody tohoto systému – kromě již uvedených výhod potěší zejména významná úspora energie (18 až 24 %).

Popisy k obrázkům

Topná fólie ECOFILM. FENIX Jesník.

NÍZKOTEPLOTNÍ VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY TOPENÍ