U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Než začne koncert

Kategorie: Editorial | Autor: Marie Rubešová

O Vánocích pravidelně dostávám malý nástěnný kalendářík. Pro každý měsíc barevný obrázek, pod nímž je vždy nějaká moudrost. Pořád se chystám, že si je opíšu a kartičky vyhodím, ale znáte to, není čas. A tak ten stále rostoucí štůsek v poličce jen občas přejedu utěrkou – a připomenu si pár myšlenek. Když jsem se nedávno vracela z malostranského sídla České komory architektů, vybavilo se mi červnové moudro. Pod modrou lavičkou v růžovém loubí stojí: Žijeme stále pro budoucnost – věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy (L. Börne).

   Jednání, jehož jsem se zúčastnila, totiž skutečně připomínalo ladění orchestru. Hovořilo se o koncepci a strategii památkové péče, která by měla přispět k formulování nového zákona. Vedle architektů zasedli památkáři – tedy dva nástroje, které mohou velmi dobře ladit. Pokud ovšem hrají stejnou skladbu. Přidal se i třetí člen orchestru (stavař), který připomněl, že na jejich „nástroje“ se při ladění zapomíná. Pak zazněla „sóla“, v nichž se ozývalo, že jedna či druhá strana není v souhře vstřícná, další upozorňovala na fundovanost na jedné straně a snahu zakonzervovat „melodii“, která se přece musí vyvíjet, na straně druhé…

   Spodním motivem na zkoušce tohoto orchestru byla kvalita dirigenta. A kdo vlastně je tím dirigentem? (Investor? Státní úředník?) A jak je to v jejich případě s uměním zvládnout nástroj, ba co dím s hudebním sluchem?

   Jistě nemusím připomínat, že i nás a vás se souzvuk orchestru, v němž ladí moudrost památkáře, kreativita architekta, um a znalosti stavařů, erudice pracovníka na stavebním úřadu a osvícenost investora, dotýká. Doklady o tom, že je možný, podává ve svých materiálech architekt Pešta. Dnes upozorňujeme na jeho dvoustranu o nově vyhlášených venkovských památkových zónách. On i další architekti a památkáři budou spolupracovat také na našem připravovaném volném seriálu: Viděli jsme cestou. Pokud i vy znáte ve svém okolí pěknou nebo naopak nevhodně upravenou venkovskou stavbu, pošlete nám obrázek. Ovšem už na novou adresu: Chatař & chalupář, Táborská 5, 140 00 Praha 4.

Než začne koncert